Đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5

17:29, Thứ Năm, 29-4-2021

Ngày 29/4/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1619/UBND-VX gửi các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch cho cán bộ, nhân dân trong toàn tỉnh và du khách trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh yêu cầu các tổ chức, đơn vị, địa phương và từng người dân tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, chủ động cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, khu vực và thế giới; rà soát để không ngừng hoàn thiện và tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý cho phù hợp với tỉnh hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch có thể xảy ra; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân.

Đối với cá nhân: Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức: Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn COVID 19; thường xuyên tự kiểm tra và cập nhật kết quả thực hiện trên bản đồ phòng chống dịch COVID-19. Các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Hạn chế các sự kiện tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các kịch bản, phương án phòng, chống dịch; rà soát tất cả các nguồn lực cần thiết để sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra.

Bộ Chỉ huy quân sự, Sở Y tế phối hợp với UBND các huyện thị xã, thành phố tăng cường giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về cách ly bắt buộc tại các khu cách ly tập trung, các cơ sở lưu trú và theo dõi y tế sau cách ly.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tổ chức thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch COVID-19. Người đứng đầu các thiết chế văn hóa, thể thao, đơn vị kinh doanh dịch vụ, du lịch thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống dịch, nhất là trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 cho người tham gia hoạt động, chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo đúng quy định của ngành y tế.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Đảm bảo việc tuân thủ các quy định đối với các tổ chức và cá nhân trên địa bàn về việc thực hiện yêu cầu về đeo khẩu trang nơi đông người nhất là tại các hoạt động lễ hội, hiếu hỉ, các nghi lễ tôn giáo, trên các phương tiện giao thông công cộng, đeo khẩu trang đối với người quản lý và nhân viên phục vụ tại tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, giải trí, ăn uống, giải khát. Trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tùy mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác