Áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa

8:38, Thứ Hai, 10-5-2021

Ngày 9/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa .

Theo đó, thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn Thôn Ván Ri, xã Húc, huyện Hướng Hóa. Thời gian thực hiện từ 00 giờ, ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với xã Húc huyện Hướng Hóa. Thời gian thực hiện từ 00 giờ, ngày 10/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đã có những chỉ đạo cụ thể đối với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh (xem chi tiết).

Hồng Hà

  

Các tin khác