Kế hoạch phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025

16:25, Thứ Năm, 13-5-2021

Ngày 11/5/2021, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Trị đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-BCĐ về phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi giai đoạn 2021 - 2025 .

Mục tiêu kế hoạch nêu rõ: Công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi có ý nghĩa xã hội quan trọng, là mục tiến lược phát triển con người; Kế hoạch này nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công an về công tác bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em; xây dựng mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu cụ thể và có cơ chế giám sát thực hiện công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; xác định các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, bố trí nguồn lực thực hiện nhằm kiềm chế, làm giảm nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm này.

Phấn đấu đến năm 2025: 100% huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền chính sách, pháp luật mới ban hành, có hiệu lực liên quan đến bảo vệ trẻ em; 100% các địa phương xây dựng mô hình hoặc lồng ghép các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm về công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi với phong trào phòng, chống tội phạm, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh và cấp huyện bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các vụ xâm hại trẻ em được tiếp nhận, phân loại xử lý; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đạt trên 95%; 100% các vụ có dấu hiệu tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi được khởi tố, điều tra ttheo quy định của pháp luật.

Kế hoạch cũng đề ra các nội dung, giải pháp thực hiện và phân công nhiệm vụ cho các sở, ngành, đơn vị địa phương...(xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác