Hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

19:16, Thứ Hai, 17-5-2021

Ngày 17/5/2021, UBND tỉnh đã có hành văn bản số 1898/UBND-NC gửi Ủy ban nhân dân và Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã về việc hướng dẫn quy trình bỏ phiếu bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, về công tác chuẩn bị, trang trí địa điểm bỏ phiếu bao gồm khu vực bên ngoài phòng bỏ phiếu và khu vực bên trong phòng bỏ phiếu theo hướng dẫn tại Điều 6, Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ. Lưu ý phân luồng đi vào và đi ra theo một chiều, kẻ vạch xếp hàng theo luồng một chiều, giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét giữa các cử tri.

Về cơ sở vật chất: Ngoài việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất theo hướng dẫn của Ủy ban bầu cử (hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ; danh sách cử tri; phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội, phiếu bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện, xã; dấu Tổ bầu cử, dấu “Đã bỏ phiếu”, bút, thước kẻ...), các điểm bầu cử cần chuẩn bị thêm: Phòng cách ly tạm thời; các vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 (máy đo thân nhiệt cầm tay, khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, bình xịt khử khuẩn cầm tay).

Đối với các khu vực bỏ phiếu có cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện hoặc cơ sở y tế đang điều trị cho cử tri nghi ngờ hoặc mắc Covid-19, khu vực đang thực hiện phong tỏa hoặc có cử tri thực hiện cách ly tại nhà thì ngoài các trang bị trên, phải trang bị thêm găng tay, áo quần bảo hộ y tế, kính chắn giọt bắn, thùng dụng chất thải có dán nhãn: “Chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2”.

Thành lập Tổ Y tế phòng, chống dịch Covid-19, chịu trách nhiệm bảo đảm công tác y tế, tùy theo số lượng cử tri ở khu vực bỏ phiếu để bố trí số lượng nhân viên y tế cho phù hợp.

Tổ trưởng Tổ bầu cử phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên đảm nhiệm từng công việc cụ thể; bố trí thành viên Tổ bầu cử, nhân viên y tế tại cổng ra vào để kiểm tra khai báo y tế đối với cử tri từ nơi khác đến.

Về nhân sự: Ngoài thành viên của Tổ bầu cử, bổ sung thêm thành viên làm nhiệm vụ bầu cử trong khu vực phong tỏa, cách ly, bệnh viện (nếu cần), bồi dưỡng nghiệp vụ bầu cử cho những người bổ sung theo quy định.

UBND cấp xã phối hợp với cơ sở cách ly y tế cung cấp trước danh sách cử tri đang thực hiện cách ly tập trung, đang điều trị cho cử tri nghi ngờ hoặc mắc Covid-19 tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế; Trạm Y tế cung cấp danh sách cử tri tại khu vực giãn cách, phong tỏa, cử tri cách ly tại nhà, cử tri đi từ vùng dịch về để Tổ bầu cử thuận tiện trong việc quản lý, theo dõi.

Tại văn bản cũng hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện gồm các bước: Công tác chuẩn bị; tổ chức khai mạc; tiến hành bỏ phiếu; mở hòm phiếu và kiểm phiếu; thống kê kết quả bầu cử và lập biên bản kết quả kiểm phiếu...

Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình thực tế ở địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, các Tổ bầu cử tổ chức thực hiện. Nếu thấy cần thiết thì tổ chức thực hành, tập duyệt cho các Tổ bầu cử trước khi bầu cử chính thức.

Giao Sở Y tế bố trí nhân lực, bảo đảm vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19 cho các Tổ bầu cử. Sở Nội vụ theo dõi việc thực hiện, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh xem xét, xử lý kịp thời (xem chi tiết).

Hồng Hà

 
 

Các tin khác