Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

16:33, Thứ Sáu, 4-6-2021

Ngày 3/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (từ ngày 06/7/2021 đến ngày 09/7/2021, sau đây gọi tắt là Kỳ thi) tổ chức tại tỉnh Quảng Trị diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, UBND tỉnh yêu cấu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt các nội dung sau:

Sở Giáo dục và Đào tạo:

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tỉnh Quảng Trị (BCĐ thi)chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo thi giải quyết các tình huống xảy ra trong quá trình tổ chức thi. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Kỳ thi là người phát ngôn của Ban Chỉ đạo thi.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh dự thi. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ cho hoạt động của Hội đồng thi, các Ban của Hội đồng thi, các Điểm thi

Chỉ đạo các đơn vị trường học hoàn thành kế hoạch năm học, đánh giá, phân loại học sinh, tổ chức ôn tập, rèn luyện kỹ năng làm bài cho học sinh, nhất là đối với học sinh có học lực yếu, học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh ở miền núi, học sinh người dân tộc thiểu số. Tổ chức đăng ký dự thi, thu nhận, quản lý hồ sơ đăng ký dự thi cho thí sinh; kiểm tra chéo hồ sơ thi tốt nghiệp THPT giữa các đơn vị trường học.

Phối hợp với các cơ quan chức năng để phổ biến, tuyên truyền rộng rãi quy chế thi tốt nghiệp THPT, quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, phương án tổ chức Kỳ thi để cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh, nhân dân biết, thực hiện và giải đáp đầy đủ, kịp thời những băn khoăn, thắc mắc của thí sinh và người dân về những nội dung liên quan đến Kỳ thi.

Chú trọng công tác lựa chọn, quy định rõ trách nhiệm đối với cán bộ tham gia các khâu sao in đề thi, coi thi, làm phách, chẩm thi, phúc khảo, thanh tra thi, coi đây là khâu quyết định sự thành công, ngăn ngừa gian lận, tiêu cực, sai phạm. Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh học tập nắm vững quy chế thi, nghiệp vụ thi, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, giáo viên, nhân viên thí sinh vi phạm quy chế thi.

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục có học sinh dự thi phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh học sinh tổ chức tốt việc đi lại, ăn, ở cho các thí sinh trong thời gian thi.

Chỉ đạo lựa chọn bố trí đặt Điểm thi, xây dựng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp với Sở Tài chính đảm bảo kinh phí phục vụ Kỳ thi; tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức Kỳ thi trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; chỉ đạo các Điểm thi chủ động chuẩn bị, bố trí địa điểm, phương tiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

UBND huyện, thị xã, thành phố:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành và đơn vị liên quan tổ chức Kỳ thi trên địa bàn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bản theo phân cấp quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung phục vụ cho Kỳ thi, cụ thể:

Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trưởng, cung cấp điện nước, xây dựng phương án phòng chống cháy, nổ; xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống bất thường có thể xây ra, đặc biệt đối với các địa phương có nguy cơ bị ảnh hưởng khi có thời tiết xấu.

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ, giúp đỡ các thí sinh là con em dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh ở vùng sâu, vùng xa; không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về kinh tế hay đi lại.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng trong việc tổ chức Kỳ thi. Có giải pháp hỗ trợ việc đi lại, sinh hoạt cho cán bộ Hội đồng thi phù hợp với điều kiện của địa phương.

Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia Kỳ thi tại địa phương

Công an tỉnh:

Xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông và phòng chống cháy, nổ, khắc phục các sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước, trong và sau Kỳ thi. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong Kỳ thi; cử cán bộ, chiến sĩ tham gia lực lượng bảo vệ bảo đảm tuyệt đối an toàn tại các khu vực thi, in sao, quản lý đề thi, bài thi, chấm thi theo kế hoạch tổ chức Kỳ thi; có biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại các khu vực tổ chức thi.

Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ các quy định hiện hành, bố trí nguồn kinh phí và hướng dẫn nội dung, mức chi cho các hoạt động đảm bảo điều kiện tổ chức Kỳ thi hiệu quả và đúng quy định.

Thanh tra tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra và cử cán bộ có chuyên môn phù hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi theo hướng dẫn Thanh tra Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.  Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch bảo vệ, cử lực lượng phối hợp với công an địa phương bảo vệ tốt an ninh trật tự cho Kỳ thi; chủ động triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ khắc phục hậu quả các tình huống bất thường có thể xảy ra để tạo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi.

Sở Y tế: Chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ trong Kỳ thi và thí sinh dự thi; giải quyết các thủ tục cần thiết theo quy định đối với các trường hợp thí sinh ốm đau, nằm viện; chủ động phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố, các ngành liên quan triển khai công tác phòng dịch, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian tổ chức Kỳ thi, nhất là tại các Điểm thi; chủ động xây dựng phương án phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác có thể phát sinh.

Sở Giao thông vận tải: Xây dựng kế hoạch, tăng cường phương tiện phục vụ học sinh, gia đình học sinh, cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ đi lại trong thời gian thi; đảm bảo an toàn giao thông, tổ chức tốt việc phân luồng, tránh tình trạng ùn tắc giao thông ở các nút giao thông, những điểm xung yếu.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch, rõ ràng về mục đích, ý nghĩa, tác dụng, các quy chế, quy định thi, các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi.

Có kế hoạch phối hợp, đảm bảo liên lạc thông suốt giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục và Điểm thi; chỉ đạo các Bưu cục trong công tác chuyển phát tài liệu liên quan đến Kỳ thi kịp thời, chính xác; bảo đảm các điều kiện về cơ sở hạ tầng viễn thông tạo thuận lợi cho việc công bố kết quả thi, điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển và chuyển phát hồ sơ nhập học của thí sinh.

Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, ăn uống, lưu trú giữ bình ổn giả trong hoạt động kinh doanh trong thời gian tổ chức Kỳ thi; phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong thời gian diễn ra Kỳ thi.

Công ty Điện lực Quảng Trị: Chỉ đạo và điều hành các trạm điện cung cấp đầy đủ điện lưới liên tục 24/24 giờ phục vụ các hoạt động của Kỳ thi tại Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm: In sao đề thi, coi thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo bài thi, nơi làm việc của các Ban trong Hội đồng thi trên địa bàn toàn tỉnh theo Kế hoạch.

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Trị: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục xây dựng phương án đảm bảo cung cấp nước sạch đầy đủ trong những ngày diễn ra Kỳ thi, đặc biệt các khu vực có học sinh dự thi và khu vực học sinh lưu trú.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị: Tuyên truyền đẩy đủ, kịp thời các thông tin về các hoạt động chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi, các quy chế, quy định đổi mới của Kỳ thi để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong xã hội.

 Các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp tích cực, chủ động tham gia, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thực hiện nhiệm vụ phục vụ cho Kỳ thi.

Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh: Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, các Trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh và các huyện, thị xã, thành đoàn xây dụng phương án tuyên truyền, tổ chức triển khai chỉ đạo các chương trình hoạt động Sinh viên tình nguyện”, “Tiếp sức mùa thi” bảo đảm trật tự, an toàn cho Kỳ thi; hướng dẫn và hỗ trợ thí sinh và người nhà thi sinh về đi lại, ăn, ở, sinh hoạt tại các địa điểm tổ chức thi.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phối hợp với các cấp, các ngành tạo điều kiện tốt nhất trong tổ chức kỳ thi.

Hồng Hà

Các tin khác