Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép

23:29, Thứ Sáu, 11-6-2021

Ngày 10/6/2021, UBND  tỉnh đã ban hành Công văn số 2360/UBND-NN gửi các Sở: NN&PTNT, Nội vụ, Tài chính; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị; UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và Hải Lăng về việc xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh và UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng khẩn trương hoàn thành việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá đối với tàu cá thuộc diện bắt buộc phải lắp đặt theo quy định tại Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không trang bị, không duy trì hoạt động, vô hiệu hóa hoặc tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) trong quá trình hoạt động trên biển; không thực hiện quy định kẹp chì, giả mạo đối với thiết bị được lắp đặt; xử lý nghiêm đối với nhà cung cấp thiết bị VMS cho ngư dân không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo quy định tại Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ; xây dựng quy trình nội bộ về thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý tàu cá có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua thiết bị VMS để trình UBND tỉnh xem xét, ban hành; tổ chức trực 24/7 theo dõi giám sát hành trình tàu cá trên biển, kịp thời phát hiện, cảnh báo, ngăn chặn, xử lý đối với các tàu cá khai thác hải sản trên vùng biển nước ngoài.

Tiến hành tổ chức rà soát, đánh giá kết quả hoạt động của Văn phòng thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá tại Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng để đề xuất UBND tỉnh xem xét, có giải pháp bổ sung biên chế công chức, viên chức, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí nhằm nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ giám sát hoạt động nghề cá tại các cảng cá; thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác hải sản theo chuỗi và phục vụ cho công tác truy xuất nguồn gốc theo quy định.

 Rà soát, đánh giá việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương trong việc thực thi pháp luật trên biển để xây dựng Quy chế phối hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nhằm đảm bảo thống nhất, phân công rõ ràng nhiệm vụ, trách nhiệm trong phối hợp xử lý tàu cá vi phạm nhằm ngăn chặn, chấm dứt trình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định cho chủ tàu cá, thuyền trưởng và ngư dân (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác