Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19

10:14, Thứ Năm, 24-6-2021

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 91/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19.

Nội dung thông báo:

Sau khi kết thúc Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19 ngày 21/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tuần qua; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận: Các ngành, đơn vị, địa phương tiếp thu nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương; đồng thời nghiên cứu, tham khảo, học tập những kinh nghiệm tốt trong công tác phòng, chống dịch của các tỉnh, thành phố trong cả nước đã được chia sẻ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: Tiếp tục nêu cao tinh thần phòng, chống dịch với quyết tâm cao nhất, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân, ổn định, phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới. UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan triển khai ngay các nội dung sau đây:
Về tổ chức hoạt động các Chốt kiểm tra y tế:

Thủ trưởng các cơ quan, địa phương liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc điều động đầy đủ lực lượng để tổ chức hoạt động hiệu quả các Chốt kiểm tra y tế theo Quyết định 1483/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh chậm nhất từ 07h00 ngày 25/6/2021. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát người, phương tiện đi vào hoặc đi qua địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19 và thuận lợi cho người, hàng hóa lưu thông; đảm bảo nguyên tắc không một ai đến/trở về hoặc ghé/dưng tại Quảng Trị không được khai báo y tế. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nếu xảy ra trường hợp thiếu trách nhiệm để lọt qua chốt người thuộc diện yêu cầu phải khai báo y tế nhưng không được kiểm tra khai báo y tế và gây khó khăn cho công tác truy vết; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu việc thiếu trách nhiệm dẫn đến lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Bộ CHQS tỉnh, Tài chính, Tỉnh Đoàn, Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan hoàn thiện Quy chế phối hợp công tác và quy trình tại các Chốt kiểm tra y tế, trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trước ngày 28/6/2021.

Về áp dụng CNTT để thực hiện và quản lý khai báo y tế:

Ngoài việc sử dụng các phần mềm của Bộ Y tế (Bluezone, Vietnam Health Declaration, NCOVI), UBND tỉnh chủ trương áp dụng thêm 01 phần mềm duy nhất của Sở Y tế để cho người dân khai báo y tế và dữ liệu phải được liên thông, chuyển về Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh. Thống nhất chủ trương áp dụng thí điểm công nghệ AI đo thân nhiệt và nhận diện an ninh qua mắt (người khai báo vẫn đeo khẩu trang) để kết nối với phần mềm của Sở Y tế tại 3 chốt trên Quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh. Sở Thông tin và Truyền thông triển khai lắp đặt thiết bị, chạy thử và bàn giao Sở Y tế quản lý, vận hành.

Sở Giao thông vận tải khẩn trương triển khai lắp đặt Camera hỗ trợ công tác giám sát dịch bệnh tại các khu vực 3 chốt nói trên theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Sở Y tế, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo: Điều động cán bộ trong ngành để tăng cường năng lực cho bộ phận công nghệ thông tin để đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ; thành lập đường dây nóng 24/24 để hướng dẫn, giải đáp cho nhân dân về công tác khai báo y tế và các biện pháp phòng chống dịch bệnh kể từ 07h00 ngày 25/6/2021.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ trì, phối hợp Tỉnh đoàn khẩn trương hướng dẫn sử dụng mã QR Code cho tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn.

Đối với nhà hàng, quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1, ngoài việc yêu cầu tất cả các khách hàng phải khai báo y tế điện tử (thông qua quét mã QR Code), chủ cơ sở phải ghi số nhật ký bán hàng (tối thiểu phải có thông tin sau: Biển kiểm soát phương tiện, tên và số điện thoại của lái xe, giờ ăn uống tại quán). Tuyệt đối không đón và phục vụ người trên các phương tiện đã đăng ký không được dừng, đỗ tại tỉnh Quảng Trị. UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm, kể cả việc dừng hoạt động nếu để xảy ra vi phạm.

Sở Y tế và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương hướng dẫn và phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD. Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch thì không được phép hoạt động.

Về vắc xin phòng chống dịch Covid-19:

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng triển khai an toàn, hiệu quả đợt tiêm chủng vắc xin thứ hai; Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế; chủ trì, phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin trước đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tăng số lượng vắc xin cấp cho tỉnh do đặc thù của tỉnh Quảng Trị; đồng thời tổng hợp những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, lực lượng, tổ chức đề nghị được bổ sung vào đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin để tăng cường khả năng phòng, chống dịch.

Về nâng cao năng lực xét nghiệm và trang thiết bị chống dịch: Sở Y tế đảm bảo trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 theo từng cấp độ dịch với phương châm “4 tại chỗ”; khẩn trương hoàn thiện các giải pháp nâng cao năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.

Về một số nội dung khác: UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện Quy chế hoạt động của Tổ Covid cộng đồng phù hợp trong điều kiện, tình hình chống dịch mới, nhằm tăng cường giám sát y tế đối với người đến hoặc trở về địa phương. Báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2021.

Về cung cấp thông tin cho Tiểu ban Truyền thông của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh trong trường hợp có ca F0: Trên cơ sở năng lực xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh) đã được Bộ Y tế cho phép xét nghiệm khẳng định, trong trường hợp xác nhận có ca F0, CDC tỉnh cung cấp ngay thông tin cho Tiểu ban Truyền thông của BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh để kịp thời thông báo cho người dân biết, kịp thời có biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, giải khát thực hiện nghiêm quy định phục vụ tại chỗ không quá 20 người tại một thời điểm và giữ khoảng cách bàn cách bàn 1 m.

Cho phép hoạt động trở lại môn thể thao cầu lông, bóng bàn và có số lượng người tham gia cùng một thời điểm không quá 20 người; đồng thời yêu cầu chủ cơ sở, người quản lý chịu trách nhiệm về phòng, chống dịch Covid-19 khi tổ chức hoạt động trở lại.

(BTV)

 

Các tin khác