Hướng dẫn thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19

10:21, Thứ Năm, 24-6-2021

Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2579/UBND-TM gửi các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hướng dẫn thực hiện chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù cho cán bộ y tế; chế độ bồi dưỡng, hỗ trợ cho học sinh, sinh viên tình nguyện và quy định chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV- 2 phòng, chống dịch Covid -19, như sau:

*Áp dụng phụ cấp đặc thù với mức 7.500 đồng liều tiêm (tối đa không quá 150.000 đồng/người/ngày) đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong Chương trình tiêm chủng miễn phí tại các cơ sở y tế công lập; thời điểm áp dụng từ ngày 08/6/2021 (ngày ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CPcủa Chính phủ).

*Đối với học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương ngân sách trong thời gian tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19 được hưởng chế độ như sau: Về chế độ bồi dưỡng chống dịch: Được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP.

Về chế độ hỗ trợ tiền ăn và chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian phải ở lại nơi tình nguyện: Được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn là 80.000 đồng (theo mức quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-CP) và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt (theo mức quy định tại điểm b Khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP).

Về số ngày hưởng: Tính theo số ngày thực tế tham gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết.

Về thời điểm áp dụng: Từ ngày 01/01/2021

*Những người phải chi trả chi phi xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tại cơ sở
 cách lỵ y tế tập trung theo quy định tại Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc tại nơi lưu trú sau khi hoàn thành thời gian cách lý tập trung thì phải chi trả chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo yêu cầu phòng, chống dịch (xem chi tiết).

Hồng Hà


 

Các tin khác