Rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh

8:50, Thứ Tư, 30-6-2021

Ngày 24/6/2021, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2617/UBND-TM gửi các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, nhiều chợ trên địa bàn tỉnh đã được cải tạo, nâng cấp, xây mới, tuy nhiên hiệu quả hoạt động của các chợ, đặc biệt là một số chợ nông thôn chưa đáp ứng được nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa của người dân. Một số chợ xây xong bị bỏ không, gây lãng phí tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động phát triển thương mại tại địa phương.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các chủ thể tham gia quản lý và kinh doanh khai thác chợ, phát huy tốt vai trò của chợ trong việc phát triển thị trường nội địa, góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát lại hiện trạng tất cả các chợ trên địa bản tỉnh; báo cáo đánh giá những tồn tại và nguyên nhân hoạt động không hiệu quả của các chợ, tham mưu đề xuất UBND tỉnh các giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy hiệu quả hoạt động kinh doanh của các chợ, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1528/UBND-TM ngày 23/4/2021; tổng hợp, báo cáo để xuất UBND tỉnh trong tháng 7/2021.

Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, tích cực phối hợp với Sở Công Thương rà soát, tổng hợp hiện trạng các chợ, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ trên địa bàn; căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để xây dựng lộ trình, kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 phù hợp và hiệu quả (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác