Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động các Chốt kiểm tra y tế nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

8:35, Thứ Sáu, 2-7-2021

Ngày 1/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 97/TB-UBND thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động các Chốt kiểm tra y tế nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Nội dung thông báo:

Ngày 30/6/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì buổi làm việc đánh giá tình hình hoạt động các Chốt kiểm tra y tế nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện Vĩnh Linh và Hải Lăng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Sau khi nghe Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình phòng, chống dịch trong tuần qua; Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của các Chốt kiểm tra y tế và những kiến nghị đề xuất; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận:

Các Chốt kiểm tra y tế được thành lập và đi vào hoạt động. Người và phương tiện đi vào hoặc đi qua địa tỉnh được kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đảm bảo nguyên tắc không một ai đến/trở về hoặc ghé dừng tại Quảng Trị không được khai báo y tế. UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp, tập thể lực lượng, cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các Chốt kiểm tra y tế. Để các Chốt kiểm tra y tế hoạt động hiệu quả hơn nữa, góp phần vào công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị,ngành, địa phương có liên quan triển khai ngay các nội dung công việc sau:

Đối với các các Tổ thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm tra y tế trên tuyến QL1A, QL9, đường Hồ Chí Minh, Công an tỉnh chủ trì, chỉ đạo các Tổ trưởng làm cán bộ đầu mối hàng ngày báo cáo tình hình, kết quả hoạt động, số lượng cán bộ, lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt; đảm bảo điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ tại các chốt; kịp thời tham mưu điều chỉnh, yêu cầu bổ sung lực lượng tại các chốt cho phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19; kiến nghị đề xuất UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Các đơn vị, địa phương liên quan ban hành Quyết định cử cán bộ, lực lượng tham gia tại các Chốt kiểm tra y tế đảm bảo đúng số lượng theo yêu cầu (nêu tại Kế hoạch kèm theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh) gửi Công an tỉnh tổng hợp, bố trí nhiệm vụ.

Sở Y tế kịp thời tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cấp bổ sung vắc xin phục vụ cho các đợt tiêm tiếp theo, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan rà soát lập danh sách bổ sung ưu tiên tiêm vắc xin cho các lực lượng, cán bộ, tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại các chốt và các đối tượng theo yêu cầu thực tiễn của công tác phòng chống dịch trên địa bàn. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền rộng rãi đường dây nóng tiếp nhận, giải đáp phản ánh của người dân liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố có liên quan kiểm tra, bố trí cơ sở vật chất sinh hoạt, làm việc như: bàn, ghế, nước uống, quạt, điện, nhà vệ sinh tạm thời, cho lực lượng, cán bộ làm việc tại các điểm chốt và người dân khi dừng để khai báo y tế; phối hợp Tỉnh Đoàn tiếp tục hướng dẫn sử dụng mã QR Code cho tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn, đặc biệt ưu tiên triển khai tại các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1A. Hướng dẫn và yêu cầu các nhà hàng, quán ăn dọc tuyến Quốc lộ 1A, ngoài việc yêu cầu khách hàng phải khai báo y tế điện tử (thông qua quét mã QR Code), chủ cơ sở phải ghi sổ nhật ký bán hàng (tối thiếu phải có thông tin sau: Biển kiểm soát phương tiện, tên, số và điện thoại của lái xe, giờ ăn uống tại quán).

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hỗ trợ, giám sát việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ của các chốt kiểm tra y tế trên tuyến QL1A, QL9, đường Hồ Chí Minh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các chốt với mục tiêu 100% người dân dừng được kiểm soát thân nhiệt, nhận diện an ninh qua mắt bằng công nghệ AI và khai báo y tế điện tử. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh công tác truyền thông về việc ứng dụng công nghệ trong công tác phòng chống dịch để tổ chức, nhân dân biết, ủng hộ, thực hiện.

Sở Giao thông Vận tải khẩn trương khảo sát, lắp đặt camera hỗ trợ công tác giám sát tại các chốt kiểm tra y tế, kết nối hoạt động với IOC của tỉnh.

Về kinh phí: Các đơn vị, địa phương thực hiện theo Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh.

UBND các huyện chủ động bố trí ngân sách huyện đảm bảo cơ sở vật chất sinh hoạt, làm việc như bàn, ghế, nước uống, quạt, điện, nhà vệ sinh tạm thời, tại các chốt.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các các ngành, địa phương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí đảm bảo hoạt động hiệu quả của các chốt kiểm tra y tế.

(BTV) 

Các tin khác