Ban hành quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị

19:28, Thứ Sáu, 2-7-2021

Ngày 1/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1632/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, mục đích của việc ban hành quy chế nhằm xác định rõ trách nhiệm của từng lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ dừng, kiểm tra y tế đối với người, phương tiện đi vào địa bàn tỉnh Quảng Trị; bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng trong triển khai thực hiện công tác kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại các chốt; phát huy tinh thần, trách nhiệm của mỗi lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời đảm bảo tính thống nhất, kịp thời và chính xác trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, kết nối trao đổi thông tin và công tác hậu cần phục vụ chốt hoạt động hiệu quả.

Quy chế được áp dụng đối với lực lượng thuộc Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn, UBND cấp huyện nơi lập chốt.

Về quản lý, điều hành hoạt động tại các chốt:

Công an tỉnh cử cán bộ làm Tổ trưởng và giao trách nhiệm cho Tổ trưởng trong quản lý, điều hành chung hoạt động tại các chốt. Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho Tổ phó và các Tổ viên; tổng hợp kiến nghị, đề xuất cấp thẩm quyền những bất cập, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh đoàn bố trí lực lượng, phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt, trong đó phân công lực lượng Y tế làm Tổ phó, các lực lượng còn lại làm Tổ viên và chịu sự phân công nhiệm vụ của Tổ trưởng. Tổ trưởng chịu trách nhiệm nắm danh sách người làm nhiệm vụ để quản lý, chấm công, tổ chức hoạt động và bố trí ăn uống tại chốt.

Về bố trí địa điểm và trang bị của chốt

UBND cấp huyện nơi lập chốt phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải khảo sát, bố trí địa điểm lập chốt đảm bảo thuận lợi để dừng, kiểm soát phương tiện và bố trí trang thiết bị hoạt động của chốt; bảo đảm vật tư, hậu cần (rạp có mái che, lều, bạt, bàn ghế, đèn điện, quạt,...) cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt. Lực lượng Công an bố trí các điều kiện bảo đảm cho việc dùng phương tiện giao thông để kiểm soát y tế, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Sở Y tế bố trí phương tiện, cơ sở vật chất, thiết bị, vật tư y tế phục vụ hoạt động của chốt và đảm bảo phòng dịch cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ; phối hợp BCH Quân sự tỉnh để bố trí phương tiện phục vụ đưa các trường hợp thuộc diện cách ly tập trung về các khu cách ly theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ ứng dụng công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ của các chốt, trong đó thiết lập đường truyền dữ liệu liên thông để truyền tải thông tin khai báo y tế điện tử tại các chốt về Sở Y tế (CDC) và Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tinh (IOC); phối hợp Sở Y tế áp dụng thí điểm công nghệ AI đo thân nhiệt và nhận diện an ninh qua mắt người để kết nối với phần mềm của Sở Y tế tại 02 chốt trên tuyến Quốc lộ 1 và 01 chốt trên đường Hồ Chí Minh, triển khai lắp đặt, chạy thử và bàn giao Sơ Y tế quản lý, vận hành; phối hợp Sở Giao thông vận tải triển khai lắp đặt camera hỗ trợ công tác giám sát tại 03 chốt nói trên, cũng như truyền dữ liệu của các camera về IOC tỉnh.

Yêu cầu bắt buộc kiểm tra y tế đối với tất cả các phương tiện và người đi vào địa bàn tỉnh, đảm bảo không một ai đến, trở về hoặc ghé, dừng tại Quảng Trị mà không được khai báo y tế.

Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan đôn đốc, hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Quy chế tổng hợp tình hình liên quan báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo …(xem file QĐ; xem file Quy chế).

Hồng Hà


 

Các tin khác