Tạm dừng hoạt động các trung tâm giáo dục đào tạo từ ngày 30/7/2021 để phòng, chống dịch COVID-19

9:28, Thứ Sáu, 30-7-2021

Trước những diễn biến khó lường của COVID-19, nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khỏe Nhân dân, xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh vừa có Công văn số 3236/UBND-VX gửi Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tạm dừng hoạt động các trung tâm giáo dục đào tạo.

Theo đó, tạm dừng hoạt động của các trung tâm tin học, ngoại ngữ, giáo dục kỹ năng sống, các cơ sở dạy thêm và học thêm, các đơn vị tư vấn du học trên địa bàn toàn tỉnh để phòng, chống COVID-19 bắt đầu từ ngày 30/7/2021 cho đến khi có thông báo mới (xem chi tiết).

Hồng Hà

 

 

Các tin khác