Đồng ý chủ trương để các cơ sở y tế công lập thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu

22:55, Chủ Nhật, 1-8-2021

UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3286/UBND-VX ngày 31/7/2021 về việc tạm thời mức giá thu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tổ chức, cá nhân ngoài phạm vi ngân sách nhà nước  chi trả.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương để các cơ sở y tế công lập thu giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu và các đối tượng được yêu cầu xét nghiệm khi áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định tại Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 19/2/2021 của Chính phủ.  

Cụ thể: Mức thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR là 734.000 đồng/mẫu. Với trường hợp mẫu đơn, mức giá dịch vụ lấy và bảo quản bệnh phẩm tối đa là 117.800 đồng/mẫu và mức giá thực hiện xét nghiệm tối đa là 616.200 đồng/mẫu.

Với trường hợp gộp mẫu, mức giá lấy và bảo quản bệnh phẩm là 100.000 đồng/mẫu và mức giá thực hiện xét nghiệm với mẫu gộp là 634.000 đồng (chia cho số mẫu gộp). Trường hợp mẫu gộp phát hiện dương tính, phải tiếp tục làm các xét nghiệm mẫu đơn thì chi phí thực hiện xét nghiệm được tính tiếp theo trường hợp mẫu đơn.

Mức thu phí đối với xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật test nhanh kháng nguyên là 238.000 đồng/mẫu, bao gồm chi phí mua test nhanh kháng nguyên và vật tư, chi phí lấy mẫu, xét nghiệm bệnh phẩm.

Được biết, mức giá dịch vụ trên đã được HĐND tỉnh thông qua và là mức giá thu thực hiện tạm thời cho đến khi Bộ Tài chính, Bộ Y tế thống nhất ban hành mức giá mới cho từng loại dịch vụ xét nghiệm.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở lấy mẫu, xét nghiệm thực hiện quản lý, theo dõi, hạch toán thu, chi dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2, thực hiện thanh quyết toán và lập báo cáo quyết toán đúng quy định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn hiện hành (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác