Cách ly y tế khu vực khách sạn Khánh Phương, số 26 Hùng Vương, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

10:35, Thứ Ba, 7-9-2021

Ngày 7/9/2021, UBND tỉnh có quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao Covid-19 trên địa bàn huyện Hướng Hóa.

Cụ thể, thực hiện cách ly y tế khu vực khách sạn Khánh Phương, số 26 Hùng Vương, khối 3A, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa

Thời gian bắt đầu kể từ 11 giờ ngày 7/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Xem chi tiết

Tiến Nhất

Các tin khác