Thành lập Tổ công tác đặc biệt của về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh

14:29, Thứ Năm, 9-9-2021

UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 7/9/2021 về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 của tỉnh.

Tổ công tác đặc biệt gồm 12 thành viên do Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng làm tổ trưởng.

Tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư công. Nghiên cứu các cơ chế, giải pháp đột phá để tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, rút ngắn thời gian nghiệm thu, thanh toán, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện và kế hoạch vốn bố trí.

Chỉ đạo chủ đầu tư tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về đầu tư xây dựng.

Định kỳ trước ngày 15 và 25 hằng tháng, thành viên tổ công tác báo cáo tổ trưởng về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền cũng như kết quả giải ngân các công trình, dự án thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh xử lý trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư và cá nhân liên quan gây ảnh hưởng đến việc chậm triển khai dự án, không đảm bảo tiến độ giải ngân và chất lượng công trình (xem chi tiết).

Hồng Hà

 

Các tin khác