Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19

9:30, Thứ Bảy, 11-9-2021

Ngày 10/9/2021, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh họp trực tuyến với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Sau khi nghe báo cáo tình hình phòng, chống dịch tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận:

UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các xã, phường, thị trấn và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã đồng lòng triển khai thực hiện nhiều giải pháp phòng, chống dịch đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay tỉnh Quảng Trị đang bước vào mùa mưa bão và điều này đã đặt ra những thách thức mới trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhằm tiếp tục tăng cường những biện pháp phòng, chống dịch, quyết tâm không để dịch có cơ hội lây lan trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu:

1. BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp cần phối hợp chặt chẽ Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn cùng cấp để có biện pháp chống dịch hiệu quả, không để dịch Covid-19 có cơ hội lây lan, bùng phát trong mùa mưa bão.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện tham mưu Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng chống dịch cho các thuyền viên tránh trú khi có bão lũ.

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, BCH Biên phòng tỉnh và UBND các huyện liên quan kiểm tra, rà soát tất cả các Cảng cá trên địa bàn (gồm Cảng cá do cơ quan Nhà nước thành lập và Cảng cá hình thành tự phát) để đánh giá thực chất nguy cơ và các biện pháp đảm bảo an toàn theo tiêu chí an toàn phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Tham mưu cấp có thẩm quyền tạm thời đóng cửa các Cảng cá không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

3. BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường, thị trấn khẩn trương nắm tình hình bà con có kế hoạch trở về địa phương khi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố hết thời gian giãn cách xã hội (sau ngày 15/9/2021); đồng thời thông tin cho bà con biết những quy định hiện hành về phòng, chống dịch tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo số liệu về BCH Quân sự tỉnh để chủ động phương án mở rộng khu cách ly tập trung.

4. Về tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện theo quy định của Trung ương và của tỉnh (đã ban hành) theo hướng: Ưu tiên người tiêm mũi 2, người già, người có bệnh nền, phụ nữ có thai, giáo viên và học sinh, sinh viên nhập học tại vùng có nguy cơ cao. Các đối tượng khác: Căn cứ số lượng vắc xin được Bộ Y tế phân bổ từng đợt, Sở Y tế tham mưu thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, an toàn.

5. Về việc cung cấp thông tin khi có ca nhiễm SARS-CoV-2: Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cung cấp thông tin ngay cho nhóm thường trực BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Trưởng BCĐ phòng chống dịch các huyện, thị xã, thành phố liên quan ca nhiễm SARS-CoV-2 và Tổ trưởng Tổ giúp việc Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch tỉnh để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

6. Về chính sách cho lực lượng tại các Chốt kiểm tra y tế do các huyện tổ chức: Giao UBND các huyện Vĩnh Linh, Hải Lăng có văn bản gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

7. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài Chính tham mưu hỗ trợ cho lực lượng cán bộ y tế trực tiếp làm công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, nhằm động viên, đủ sức khỏe làm việc lâu dài; chủ trì, phối hợp với BCH Quân sự tỉnh, Công An tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát, tham mưu phương án các địa điểm cách ly công vụ dành cho cán bộ, lực lượng chức năng tham gia phòng, chống dịch Covid-19, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Đông Hà đánh giá nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn thành phố để tham mưu UBND tỉnh dỡ bỏ một số biện pháp phòng chống dịch đang áp dụng khi đủ điều kiện.

xem chi tiết

Các tin khác