Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

15:15, Thứ Sáu, 1-10-2021

Ngày 1/10/2021, UBND tỉnh ban hành quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà như sau:

1. Phường 1:

- Toàn bộ tuyến kiệt 10 đường Chu Mạnh Trinh, Phường 1, thành phố Đông Hà”.

- Thời gian thực hiện: Từ 7h00 ngày 30/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Phường 2:

- Nhà thuốc Lê Tăng, số 141 đường Lê Duẩn, Phường 2, thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: Từ 17h00 ngày 29/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

3. Phường 5:

3.1. Quán cà phê Sabadie, số 02 đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà.

- Thời gian thực hiện: Từ 8h30 ngày 26/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

3.2. Nhà số 12 và nhà số 14, Kiệt 14 đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà.

Thời gian: Từ 9h00 ngày 26/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

3.3. Quầy tạp hóa Thuyết Vân, số 120 đường Tôn Thất Thuyết, Phường 5, thành phố Đông Hà.

Thời gian: Từ 16h30 ngày 27/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

xem chi tiết

Các tin khác