Hướng dẫn tạm thời một số nội dung về cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19

10:50, Thứ Bảy, 2-10-2021

Ngày 1/10/2021, Sở Y tế đã ban hành Công văn số 2178/SYT-NVY về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về cách ly trong phòng, chống dịch COVID-19.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thực hiện cách ly tập trung 21 ngày theo quy định tại Thông báo số 133/TB-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh. Thực hiện Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 và một số văn bản lien quan  khác của Bộ Y tế, Sở Y tế - Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

Biện pháp cách ly và xét nghiệm đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin khi đến/trở về từ vùng dịch phải cách ly tập trung như sau:

Thời gian cách ly tập trung và xét nghiệm: Tối thiểu 14 ngày kể từ ngày đến/ trở về địa phương. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với người cách ly tập trung bằng phương pháp Real time RT-PCR tối thiểu 03 lần trong quá trình cách ly: Lần 1 vào ngày đầu cách ly bằng mẫu đơn, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 bằng mẫu gộp. Đối với cơ sở cách ly tập trung do người cách ly tự chi trả chi phí: Thực hiện mẫu đơn cho các lần xét nghiệm như trên trong thời gian cách ly.

 Sau 14 ngày cách ly tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm vào ngày thứ 07 trong thời gian cách ly tại nhà. Thực hiện nghiêm việc bàn giao, quản lý người sau cách ly tập trung theo Công văn số 661/CV-BCĐPCD ngày 05/5/2021 của BCĐPCD tỉnh.

Tiêu chí đủ điều kiện giảm ngày cách ly: Đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 (liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm đến trở về địa phương) và có giấy chứng nhận tiêm chủng (Sổ sức khỏe
điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ sở tiêm chủng).

Trong một số trường hợp khi có đánh giá nguy cơ cao tại khu cách ly tập trung, tùy theo điều kiện thực tế Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có thể gia hạn thời gian cách ly để đảm bảo tối đa an toàn trong công tác phòng, chống dịch.

Biện pháp cách ly và xét nghiệm đối với người đã từng bị nhiễm COVID-19 khi đến/trở về từ vùng dịch như sau:

Cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày đến/trở về địa phương và xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR vào ngày thứ 07 và ngày thứ 14.

Nếu kết quả xét nghiệm Dương tính với CT < 30 thì phải chuyển cơ sở điều trị COVID-19. Nếu kết quả xét nghiệm Dương tính với CT ≥ 30 thì tiếp cách ly tại nhà; không cần thực hiện các biện pháp truy vết, cách ly, xử lý ổ dịch. Sau mỗi lần dương tính thì gia hạn thời gian cách ly thêm 07 ngày để lấy mẫu xét nghiệm cho đến khi có kết quả âm tính. Trong quá trình cách ly tại nhà nếu có triệu chứng thì liên hệ ngay cơ sở y tế trên địa bàn để được chăm sóc, theo dõi.

Tiêu chí đủ điều kiện áp dụng: Có giấy chứng nhận xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp mẫu đơn không quá 6 tháng tính từ thời điểm đến/trở về địa phương và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc giấy ra viện. (Đính kèm văn bản liên quan đến mẫu giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 của TP Hồ Chí Minh).

Các trường hợp cách ly tập trung 07 ngày hoặc 14 ngày tại địa phương khác hoặc trong tỉnh thì sau khi trở về địa phương tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày kết thúc cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 07.

Sở Y tế giao các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố kiểm tra và tổng hợp danh sách các trường hợp đủ điều kiện như trên đang cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố gửi Sở Y tế để xem xét, quyết định. Trong thời gian tới tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh, Sở Y tế sẽ tiếp tục có các chỉ đạo tiếp theo.

Các tin khác