Điều chỉnh và áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

20:12, Thứ Bảy, 2-10-2021

Ngày 2/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2844/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Theo đó, điều chỉnh phạm vi áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 tại Phường 1, thành phố Đông Hà theo Quyết định số 2794/QĐ-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị như sau:

Tại Phường 1: Từ: “Toàn bộ tuyến kiệt 26 đường Chu Mạnh Trinh và tuyến kiệt 48 đường Nguyễn Du (từ nhà số 14 (bên số chẵn) và nhà số 19 (bên số lẽ) đến hết kiệt 48 đường Nguyễn Du), thuộc Phường 1, thành phố Đông Hà”.

Thành: “Toàn bộ tuyến kiệt 26 đường Chu Mạnh Trinh và tuyến kiệt 48 đường Nguyễn Du (từ nhà số 14 (bên số chẵn) và từ nhà số 23 (bên số lẽ) đến hết kiệt 48 đường Nguyễn Du), thuộc Phường 1, thành phố Đông Hà”.

Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà như sau:

Phường 3:

Từ nhà số 331 đến nhà số 335 Quốc lộ 9, Phường 3, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện từ 20 giờ 00 ngày 28/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 Phường 5:

Văn phòng Nhà xe Quang Dũng, số 129 Quốc lộ 9, Phường 5, thành phố Đông Hà; nhà số 105 đường Hàm Nghi, Phường 5, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện từ 20 giờ 00 ngày 28/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Quyết định này có hiệu lực kể từ 20 giờ 00 ngày 28/9/2021 (xem chi tiết).

Các tin khác