Phong tỏa tạm thời một số khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn Phường 1, Phường 5, Phường Đông Lễ (TP. Đông Hà)

20:14, Thứ Bảy, 2-10-2021

Ngày 2/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2845/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Cụ thể: Áp dụng biện pháp phong tỏa tạm thời đối với khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà như sau:

1. Phường 1:

1.1. Tuyến kiệt 142 đường Trần Hưng Đạo (từ Nhà khách Điện Lực đến nhà ông Trần Minh Diệp cuối kiệt), khu phố Tây Trì, Phường 1, thành phố Đông Hà.

Thời gian thực hiện: Từ 22h00 ngày 30/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1.2. Nhà số 138 đường Trần Hưng Đạo, Khu phố Tây Trì, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 22h00 ngày 30/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1.3. Nhà số 105 đường Lê Thế Hiếu, Khu phố 5, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 11h00 ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1.4. Từ nhà số 77 đến nhà số 83 (bên số lẽ) và từ nhà số 102 đến nhà số 106 (bên số chẵn) đường Nguyễn Thái Học, Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 22h00 ngày 30/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1.5. Tuyến đường Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà:

- Nhà số 29 (bên số lẽ) và từ nhà số 40 đến nhà số 44 (bên số chẵn) đường Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 06h00 ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

 - Từ nhà số 09 đến giáp nhà số 29 (bên số lẽ) và từ nhà số 16 đến giáp nhà số 40 (bên số chẵn) đường Nguyễn Gia Thiều, Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 09h00 ngày 02/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

1.6. Từ nhà số 03 đến nhà số 05 (bên số lẽ) và nhà số 02 (bên số chẵn) đường Đặng Thai Mai, Khu phố 3, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 06h00 ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

2. Phường 5:

Phong tỏa tuyến đường cụt, kể từ nhà ông Lê Quốc Lực đến hết đường (gồm 08 hộ), thuộc Tổ dân cư số 19, Khu phố 11, Phường 5, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 22h00 ngày 30/9/2021 cho đến khi có thông báo mới.

3. Phường Đông Lễ:

Nhà số 63 đường Bà Huyện Thanh Quan, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 09h00 ngày 01/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thành phố Đông Hà triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế.

UBND thành phố Đông Hà: Chủ động làm việc với các Sở, ban ngành liên quan khẩn trương triển khai phong tỏa khu vực trên đảm bảo khống chế, kiểm soát kịp thời dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tình trạng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.  Phối hợp với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cần thiết tại các địa điểm khác có nguy cao. Quyết định này có hiệu lực kể từ 22 giờ 00 ngày 30/9/2021 (xem chi tiết).

Các tin khác