Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo

17:53, Thứ Tư, 6-10-2021

Ngày 5/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký Quyết định số 2889/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Theo quyết định này, ông Phan Hữu Huyện, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học và Giáo dục mầm non được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 5/10/2021 (xem chi tiết).

Các tin khác