Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

17:54, Thứ Tư, 6-10-2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2876/QĐ-UBND ngày 5/10/2021 về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Theo đó, kết thúc biện pháp cách ly y tế và phong tỏa kể từ 18 giờ 00 ngày 05/10/2021 tại khu vực sau đây trên địa bàn thành phố Đông Hà:

1. Kết thúc cách ly y tế khu vực theo Quyết định 2492/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Nhà số 68/8 đường Ngô Sỹ Liên, Phường 2, thành phố Đông Hà.

2. Kết thúc cách ly y tế tại các khu vực theo Quyết định 2732/QĐ-UBND 23/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh:

- Các hộ dân trong khu vực kiệt 56 đường Ngô Sỹ Liên, Phường 2, thành phố Đông Hà;

- Các hộ dân trong khu vực tuyến đường Ngô Sỹ Liên (từ đường Đặng Dung đến nhà số 44 đường Ngô Sỹ Liên) thuộc Phường 2, thành phố Đông Hà.

3. Kết thúc cách ly y tế tại các khu vực theo Quyết định số 2511/QD-UBND ngày 19/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh:

 - Khu vực đường Phan Bội Châu gồm 07 hộ dân bên số chẵn từ nhà số 02 đến nhà số 14 thuộc Khu phố 1, Phường 1, thành phố Đông Hà.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa và tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế; chỉ đạo theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo đúng quy định (xem chi tiết).

Các tin khác