Kết thúc biện pháp cách ly y tế/ phong tỏa 6 khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà 

19:1, Thứ Năm, 7-10-2021

Ngày 7/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 2907/QĐ-UBND về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà. 

Cụ thể: Kết thúc biện pháp cách ly y tế và phong tỏa kể từ 8 giờ 00 ngày 07/10/2021 tại khu vực sau đây trên địa bàn thành phố Đông Hà:

1. Các hộ dân trong khu vực tuyến đường Phan Huy Chú từ nhà số 10 bên chẵn và nhà số 19 bên lẻ đến giáp với kiệt 40, phường 2, thành phố Đông Hà;

2. Các hộ dân trong khu vực kiệt 33, đường Đặng Dung (từ đường Đặng Dung đến đường Phan Huy Chú), thuộc phường 2, thành phố Đông Hà;

3. Các hộ dân trong khu vực kiệt 35, đường Đặng Dung (từ đường Đặng Dung đến đường Phan Huy Chú), thuộc phường 2, thành phố Đông Hà;

4. Các hộ dân trong khu vực kiệt 15 đường Chu Mạnh Trinh từ nhà số 15/22 đến nhà số 15/32 (bên số chẵn); từ nhà đối diện nhà số 15/22 đến nhà số 15/29 (bên số lẻ), thuộc phường 5, thành phố Đông Hà;

5. Các hộ dân trong khu vực tuyến đường Chu Mạnh Trinh từ nhà số 09 đến nhà số 21, thuộc phường 5, thành phố Đông Hà;

6. Các hộ dân trong khu vực kiệt 15 đường Chu Mạnh Trinh (từ các nhà đầu kiệt đến nhà số 15/20 và các hộ dân trên tuyến nối thông qua kiệt 07 đường Chu Mạnh Trinh đến nhà số 07/14 và nhà số 07/23) thuộc phường 5, thành phố Đông Hà (xem chi tiết).

Các tin khác