Điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ

9:30, Thứ Bảy, 9-10-2021

Ngày 8/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2935/QĐ-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện Cam Lộ.

Theo đó, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ như sau:

Dỡ bỏ biện pháp giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, kể từ 09 giờ ngày 09/10/2021; trừ các địa bàn sau đây vẫn tiến tục giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ:

1. Thôn Nhật Lệ, xã Cam Thủy (gồm có 10 hộ dân và 40 nhân khẩu);

2. Thôn Lâm Lang 2, xã Cam Thủy (gồm có 08 hộ dân và 22 khẩu);

3. Thôn Lâm Lang 3, xã Cam Thủy (gồm có 06 hộ dân và 24 khẩu);

4. Thôn Cam Vũ 2, xã Cam Thủy (gồm có 05 hộ và 12 khẩu).

UBND tỉnh giao UBND huyện Cam Lộ chỉ đạo các lực lượng tổ chức triển khai thực hiện điều chỉnh các biện pháp giãn cách xã hội theo quy định phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành. Tiếp tục tổ chức quản lý chặt chẽ đối với các khu vực thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của UBND tỉnh cho đến khi có thông báo mới. Chỉ đạo các cơ quan, địa phương liên quan thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, người dân biết và thực hiện. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch hiện hành (xem chi tiết).

Các tin khác