Kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà

11:4, Thứ Hai, 11-10-2021

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 10/10/2021 về việc kết thúc các biện pháp phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Kết thúc các biện pháp cách ly y tế đối với các hộ dân trong khu vực Kiệt 25, đường Lương Khánh Thiện, từ số nhà 25/08 đến nhà 25/12 (Nhà nghỉ Phương Đông), phường 3, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện từ 12 giờ ngày 10/10/2021.

UBND tỉnh giao UBND thành phố Đông Hà chủ trì, phối hợp các ngành liên quan thực hiện việc dỡ bỏ phong tỏa và tiêu độc, khử trùng theo đúng quy định của Bộ Y tế; chỉ đạo theo dõi, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo đúng quy định (xem chi tiết).

Các tin khác