Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19

9:38, Thứ Sáu, 22-10-2021

Ngày 21/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 170/TB-UBND kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống Covid-19.

Nội dung thông báo

Ngày 20/10/2021, đồng chí Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố. Sau khi nghe các địa phương, đơn vị báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết số 128/NQCP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Kế hoạch chuẩn bị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam kết luận như sau:

Thời gian qua, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát. Đặc biệt, sau khi Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP và Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế, UBND tỉnh đã kịp thời công bố cấp độ dịch và ban hành Công văn số 4947/UBND-VX, ngày 17/10/2021 về việc hướng dẫn tạm thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhằm chuyển hướng sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19. Các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nhịp nhàng, linh hoạt, tuân thủ các chỉ đạo của Trung ương, sát đúng với tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

 Tuy nhiên, qua theo dõi, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan, việc tuân thủ quy định 5K có lúc, có nơi chưa được thực hiện nghiêm túc, một bộ phận khác vẫn còn tâm trạng lo lắng trước diễn biến của dịch bệnh. Nhằm tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trong quá trình chuyển trạng thái, UBND tỉnh yêu cầu:

Trong phòng, chống dịch phải lấy phòng dịch là cơ bản, lâu dài, vì vậy, các lực lượng làm công tác phòng chống dịch trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền để người dân hiểu, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành Trung ương, Sở Y tế chủ trì, khẩn trương xây dựng kịch bản các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh, tổ chức lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương để sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định và tích hợp vào hệ thống phần mềm quản lý.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là hệ thống điều trị 3 tầng và hệ thống y tế cơ sở nhằm kiểm soát và hạn chế mức thấp nhất số ca lây nhiễm, các trường hợp tử vong do Covid – 19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở dữ liệu được cập nhật trên hệ thống phần mềm quản lý thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid – 19 tỉnh, tổ chức đánh giá cấp độ dịch của địa phương mình. Khuyến khích đánh giá phạm vi, quy mô xã, phường nhằm đảm bảo linh hoạt, hiệu quả trong việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch và phát triển kinh tế xã hội.

Tổ chức rà soát lại các trường hợp thực hiện cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trong trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly tại nhà báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chuyển sang các cơ sở cách ly tập trung.

Quan tâm hỗ trợ kinh phí cho Tổ Covid cộng đồng nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid – 19.

Trên cơ sở các hướng dẫn của UBND tỉnh, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định số lượng người được phục vụ cùng một thời điểm tại các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống, giải khát (gọi chung là nhà hàng, quán ăn). Tăng cường công tác tuyên truyền đối với các chủ nhà hàng, quán ăn trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và nghiêm túc thực hiện việc quét mã QR Code đối với khách hàng. Đối với các nhà hàng, quán ăn mà chủ nhà hàng và nhân viện phục vụ chưa tiêm vắc xin phòng Covid – 19 theo quy định, kiên quyết không cho hoạt động.

Về tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch: Trên cơ sở diễn biến tình hình dịch bệnh, giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định tổ chức lại các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí 01 xe thường trực tại chốt kiểm soát dịch phía Nam của tỉnh để kịp thời phục vụ đưa người dân từ các tỉnh phía Nam về khu vực cách ly.

Về tiêm chủng vắc xin phòng Covid – 19: Các địa phương, đơn vị khẩn trương đẩy nhanh việc tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 theo số lượng vắc xin được phân bổ. Trong đó ưu tiên đối tượng tiêm mũi 2 và người cao tuổi.

Phấn đấu nâng cao tỷ lệ tiêm vắc xin trên địa bàn theo nguyên tắc vắc xin tốt nhất là vắc xin sớm nhất, phấn đấu trong tháng 11, toàn tỉnh sẽ chuyển sang cấp độ 1.

Về tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành Kế hoạch tổ chức Hội nghị và các công việc được giao, đảm bảo chương trình ngắn gọn, ý nghĩa. Phối hợp với Đài PT-TH xây dựng báo cáo bằng hình ảnh; phối hợp với các ngành, địa phương đề xuất các báo cáo tham luận, ưu tiên những người trực tiếp tham gia và hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch Covid – 19, nhất là tại các cơ sở.

Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng chương trình văn nghệ bằng hình thức trực tuyến mang nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19; phối hợp với Sở Y tế xây dựng báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh bằng hình ảnh và phối hợp với xây dựng chương trình Hội nghị.

Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh rà soát, bổ sung các tập thể, cá nhân được khen thưởng nhằm kịp thời tôn vinh những điển hình trong công tác phòng, chống Covid – 19. Dự kiến hội nghị sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10/2021, theo hình thức trực tiếp và trực tuyến./.

Các tin khác