Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

15:10, Thứ Ba, 4-1-2022

Ngày 3/1/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức tiếp công dân có hiệu quả phục vụ Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; bảo đảm các công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị đều được tiếp theo đúng quy định pháp luật; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; chuyển đơn, thư đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định pháp luật; theo dõi đôn đốc việc giải quyết, hạn chế các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có thẩm quyền cấp tỉnh với cấp huyện trong việc tiếp công dân, tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin, dự báo tình hình để chủ động phòng ngừa, xử lý các tình huống phức tạp; chủ động, phối hợp, kịp thời xử lý các tình huống các đoàn khiếu nại, tố cáo đông người, vượt cấp lên Trụ sở Tiếp công dân Trung ương...

UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh: Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để chủ động hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết dứt điểm. Kiểm tra việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại một số huyện, thị xã, thành phố và các sở, ban, ngành cấp tỉnh. Tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc, kéo dài; tập trung lực lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Phối hợp với Ban Tiếp công dân tỉnh và đại diện các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; làm tốt công tác tuyên truyền vận động và tổ chức đối thoại để công dân hiểu và thực hiện đúng quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Đối với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần phải xem việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2022 và Tết Nguyên đán Nhâm Dần; chịu trách nhiệm và kiểm điểm trước Chủ tịch UBND tình nếu để công dân địa phương mình kéo lên tỉnh và ra Trung ương khiếu kiện. Đối với vụ việc có nguyên nhân do không tập trung giải quyết kịp thời hoặc giải quyết sai dẫn đến công dân khiếu kiện đông người, phức tạp lên tỉnh và ra Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ yêu cầu kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện. Tập trung giải quyết các vụ việc mới phát sinh, rà soát, đối thoại giải quyết dứt điểm các vụ việc còn tồn đọng, kéo dài; đối với vụ việc có nhiều tình tiết phức tạp, chưa giải quyết, phải sớm trực tiếp gặp gỡ người khiếu nại, tố cáo để giải thích, trả lời công khai, kịp thời cho dân biết...

Xem chi tiết

Các tin khác