Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

8:18, Chủ Nhật, 1-5-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 1866/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan, bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi và ổn định sản xuất nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong đó chú trọng tổ chức những biện pháp sau:

Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 2051/BNN-TY ngày 05/4/2022.

 UBND các huyện, thành phố, thị xã: Khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hoạt động cho đội ngũ thú y cơ sở; khẩn trương tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh dịch bệnh nguy hiểm như bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; đặc biệt lưu ý đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ cao, đã được tiêm vắc xin nhưng sắp hết thời gian miễn dịch.

Chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện. Quy định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cấp chính quyền và thôn, làng, xóm trong phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đồng thời huy động các tổ chức đoàn thể và các ngành chức năng liên quan phối hợp với cơ quan chuyên môn để chủ động giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh tại địa phương tới từng hộ chăn nuôi, từng cơ sở buôn bán vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và các chợ, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng.

 Bố trí đủ kinh phí để triển khai kịp thời, có hiệu quả các Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật đã được UBND tỉnh phê duyệt, chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng ứng phó khi có dịch xảy ra; bố trí địa điểm tiêu hủy gia súc, gia cầm bệnh theo đề nghị của cơ quan thú y. Triển khai công tác tiêm phòng vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm cầm theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Xử lý nghiêm các chủ chăn nuôi không thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho vật nuôi.

Hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện, thường xuyên thông báo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tham mưu UBND tỉnh xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh...

Xem chi tiết

Các tin khác