Thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

5:34, Thứ Hai, 13-6-2022

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng vừa ký ban hành Quyết định 1514/QĐ-UBND ngày 8/6/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và điện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, Ban chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm về giao thông và điện trên địa bàn tỉnh do ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực; ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban cùng 21 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ kiểm tra, chỉ đạo đôn đốc, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án; phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ thi công;

Đối với các dự án do trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát để đôn đốc, hỗ trợ triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động, kịp thời giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý công việc liên quan trong quá trình triển khai các dự án đảm bảo tiến độ, theo đúng quy định của pháp luật. Báo cáo đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện đến Trưởng ban; đồng thời gửi đến thường trực Ban Chỉ đạo để tổng hợp báo cáo chung;

Giao Văn phòng UBND tỉnh là Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, có trách nhiệm khâu nối, nắm bắt và tham mưu Trưởng ban, các Phó Trưởng ban đôn đốc, chỉ đạo các thành viên trực thuộc kịp thời báo cáo, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 8/6/2022 và thay thế cho các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị: số 1174/QĐ-UBND ngày 14/5/2021 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và hỗ trợ đầu tư các dự án giao thông và điện trên địa bản tỉnh; số 945/QĐ-UBND ngày 04/4/2022 về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh triển khai thực hiện Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông Tây, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn 1 và Dự án Cảng hàng không Quảng Trị.

Xem chi tiết

Các tin khác