Kế hoạch Triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

19:48, Thứ Tư, 15-6-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND về việc triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Mục đích của kế hoạch nhằm đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến người dân thông qua Tổ chuyển đổi số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số, đưa người dân lên môi trường số, người dân tiên phong sử dụng nền tảng số, công nghệ số, qua đó, trở thành tác nhân thúc đẩy chính quyền chuyển đổi số mạnh mẽ hơn. Tổ công nghệ số cộng đồng là lực lượng mang tính huy động sức mạnh toàn dân, ở gần dân, sát dân và là cánh tay nối dài của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn.

Về lộ trình thực hiện: Từ tháng 5-7/2022, các huyện, thị xã, thành phố lựa chọn 02 xã, phường, thị trấn để thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng. Trong đó, mỗi đơn vị cấp xã thành lập 01 Tổ công nghệ số cấp xã; mỗi đơn vị cấp xã lựa chọn 02 thôn, mỗi thôn thành lập 01 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn.

Từ tháng 8-10/2022, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đánh giá kết quả và xem xét tiếp tục nhân rộng thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thêm 03-05 xã, phường, thị trấn. Mỗi xã nhân rộng thêm 05-10 Tổ công nghệ số cộng đồng cấp thôn.

Từ tháng 11- 12/2022, các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, đánh giá kết quả.

Về nguyên tác hoạt động, mỗi tổ công nghệ số cộng đồng cấp xã có 5 thành viên; cấp thôn từ 5 - 8 thành viên. Các tổ triển khai quản lý, điều hành hoạt động của tổ thông qua lập nhóm chung bằng ứng dụng Zalo. Kinh phí thực hiện bằng nguồn xã hội hóa và các nguồn kinh phí huy động hợp pháp khác. Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, trong đó đoàn viên, thanh niên đóng vai trò nòng cốt trong việc duy trì hoạt động các tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở.

Các tổ này có nhiệm vụ đưa nền tảng công nghệ số, kỹ năng số đến người dân; thông tin, tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, bản, khu phố. Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn.

Hướng dẫn doanh nghiệp, hộ kinh doanh, người dân trên địa bàn đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân sử dụng nền tảng số, công nghệ số để đăng ảnh, quảng bá sản phẩm, tạo gian hàng, nhận đơn, đóng gói sản phẩm và quan trọng nhất là cam kết cung cấp sản phẩm đúng chất lượng cho khách hàng; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện KT-XH của địa phương. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt, sử dụng các dịch vụ số phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như y tế, giáo dục, chính sách xã hội, phòng chống dịch... thông qua các nền tảng số.

Xem chi tiết

Các tin khác