Tăng cường công tác quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản

4:41, Thứ Năm, 22-9-2022

UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4549/UBND-KT ngày 20/9/2022 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng  và huyện đảo Cồn Cỏ về việc tăng cường quản lý tàu cá, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT:

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách phòng tránh tai nạn, rủi ro trên biển; tổ chức khai thác hải sản theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp rủi ro, tai nạn, sự cố trên biển.

Thực hiện đăng ký thuyền viên tàu cá phải đảm bảo các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật. Yêu cầu chủ tàu cá phải mua bảo hiểm cho thuyền viên và lao động. Tăng cường kiểm tra các tàu cá khi rời cảng đi hoạt động trên biển, đảm bảo các tàu cá phải được đăng kiểm, có đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên, trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống cháy nổ.

Kiên quyết không cho tàu cá rời cảng nếu không đủ điều kiện an toàn theo các quy định của pháp luật. Chỉ đạo các cơ sở đăng kiểm tàu cá trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm việc kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá theo quy định. Tổ chức trực ban 24/7 vận hành hệ thống giám sát hành trình tàu cá để theo dõi, giám sát tàu cá hoạt động trên biển, kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo cho tàu cá về tình hình thời tiết trên biển; hướng dẫn ngư dân tránh trú bão đảm bảo an toàn và kết nối với các cơ quan chức năng có liên quan để kịp thời hỗ trợ ngư dân khi cần thiết. Xây dựng phương án ứng phó sự cố tàu cá trong khu vực cảng cá.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tăng cường công tác kiếm tra các tàu cá khi xuất bến đi hoạt động trên biển, đảm bảo các tàu cá phải được đăng kiểm, phải có đầy đủ trang thiết bị an toàn cho thuyền viên, trang bị đầy đủ thiết bị phòng chống cháy nổ. Kiên quyết không cho tàu cá xuất bến nếu không đủ điều kiện an toàn theo các quy định của pháp luật.

Kiểm soát chặt chẽ việc việc thay đổi thuyền viên theo chuyến biển. Các thuyền viên thay đổi phải đảm bảo các quy định về chuyên môn, nghiệp vu quy định của pháp luật; không sử dụng lao động trẻ em trên các tàu cá. Phối hợp với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về lợi ích và nghĩa vụ của việc đóng bảo hiểm cho thuyền viên và lao động trên tàu cá để ngư dân, chủ tàu triển khai thực hiện tốt việc mua bảo hiểm; kiên quyết không cho tàu cá ra khơi khi chưa có đầy đủ bảo hiểm thuyền viên và lao động trên tàu cá theo quy định của pháp luật.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan định kỳ tổ chức diễn tập các phương án tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tàu cá thuyền viên trên biển để nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó và xử lý tình huống khi có áp thấp nhiệt đới, bão, thiên tai, sự cố, tai nạn trong hoạt động khai thác thủy sản, tạo điều kiện, môi trưởng thuận lợi, an toàn giúp ngư dân sản xuất.

 UBND các huyện ven biển và huyện đảo Cồn Cỏ

 Tăng cường công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân thực hiện đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản đúng quy định.

Phối hợp với cơ quan chức năng, tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân cách phòng tránh tai nạn, rủi ro trên biển; hướng dẫn ngư dân tổ chức khai thác hải sản theo tổ, đội để kịp thời hỗ trợ nhau khi gặp rủi ro, tai nạn, sự cố trên biển.  Xây dựng phương án ứng phó sự cố tàu cá trong khu vực cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá thuộc thẩm quyền quản lý.

Xem chi tiết

 

Các tin khác