Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023 diễn ra từ ngày 01 - 30/6

17:1, Thứ Sáu, 26-5-2023

Ngày 26/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 125/KH-UBND thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy.

Mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống ma túy năm 2023 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm. Nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống ma túy, hướng tới xây dựng cộng đồng sạch ma túy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy trên phạm vi toàn tỉnh, tăng cường công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Theo đó, mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy trên phạm vi toàn tỉnh. Tăng cường đấu tranh, triệt xóa các điểm có nguy cơ phức tạp về ma túy, điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; tập trung điều tra, triệt phá các tổ chức, đường dây, mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia; bắt giữ cả đường dây, đối tượng cầm đầu. Chú trọng xây dựng phương án đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn, tuyến trọng điểm nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu. Tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy; tổ chức giao ban, trao đổi thông tin, phối hợp đấu tranh chuyên án chung đảm bảo đồng bộ, liên hoàn. Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về phòng, chống ma túy...

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa phương đồng thời yêu cầu việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành đồng bộ, đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế.

Tháng hành động phòng, chống ma túy diễn ra từ ngày 01/6/2023 đến 30/6/2023.

Xem chi tiết

Các tin khác