Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023

9:15, Chủ Nhật, 28-5-2023

Ngày 26/5/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã ký ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023.

Mục đích của kế hoạch nhằm thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội, cộng đồng và gia đình về phòng, chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và hướng tới xây dựng gia đình hạnh phúc. Tạo sự lan toả và tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; đẩy mạnh tuyên tuyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng; kế thừa, vun đắp truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Với chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”, Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam năm 2023 diễn ra từ ngày 01-30/6/2023 với các hoạt động chính: Tổ chức các hoạt động truyền thông; Tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức Liên hoan Câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc năm 2023.

UBND tỉnh yêu cầu các hoạt động triển khai thực hiện Tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam cần thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chủ đề; lồng ghép với các hoạt động “Tháng hành động vì trẻ em” để tạo hiệu ứng truyền thông trong toàn xã hội.

Xem chi tiết

Các tin khác