6 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022

8:22, Thứ Ba, 6-6-2023

Ngày 5/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã ký ban hành Quyết định số 1161/QĐ-UBND công nhận 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

Theo đó, 06 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gồm: xã Gio Mai, xã Hải Thái (huyện Gio Linh); xã Triệu Vân, xã Triệu An và xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong); xã Hải Chánh (huyện Hải Lăng).

UBND các huyện: Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng chịu trách nhiệm tổ chức công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tại Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

UBND các xã: Gio Mai, Hải Thái, Triệu Vân, Triệu Lăng, Triệu An, Hải Chánh có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt chuẩn; phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới.

Xem chi tiết

Các tin khác