Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

8:28, Thứ Sáu, 12-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 10/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Hùng, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức duyệt nội dung và nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến được tổ chức từ ngày 9-10/7/2020. Công tác chuẩn bị Đại hội đã được chỉ đạo, thực hiện theo đúng kế hoạch. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhiều phong trào thi đua được tổ chức sôi nổi trong toàn quân. Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI đã xây dựng hoàn thiện báo cáo chính trị, xây dựng đề án nhân sự đại hội đảm bảo các bước theo quy trình, quy định. 

Theo đó, Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII gồm 2 phần: Phần thứ nhất, đánh giá những kết quả đạt được trong 5 năm qua, phân tích những hạn chế, khuyết điểm, đồng thời rút ra các bài học kinh nghiệm. Phần thứ 2 là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, nêu rõ 3 khâu đột phá lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Nâng cao chất lượng tuyển quân, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh, coi trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, nhất là dân quân biển; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Cho ý kiến về những nội dung chính của dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, các đại biểu cho rằng, báo cáo đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, nội dung đánh giá sát với tình hình, điều kiện thực tiễn của đơn vị. Một số đại biểu đề nghị trong dự thảo báo cáo chính trị cần điều chỉnh, bổ sung, làm rõ hơn một số nội dung về công tác dân vận, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với các tổ chức quần chúng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang; cần đánh giá sâu hơn công tác phối hợp giữa các lực lượng; bổ sung kết quả tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Quân sự tỉnh; nhất là việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ cấp cơ sở; công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, nhân sự đại hội; công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo chính trị đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu. Trong đó cần dành thời lượng thỏa đáng trong báo cáo chính trị để làm rõ nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Quân sự trong nhiệm kỳ qua, nhất là thực hiện quan điểm, chủ trương của Đảng về mối quan hệ đảm bảo quốc phòng- an ninh với phát triển kinh tế- xã hội trong bối cảnh tình hình Quảng Trị đẩy mạnh thu hút đầu tư, biến khó khăn, thách thức thành tiềm năng, lợi thế; vai trò của Đảng ủy Quân sự tỉnh trong việc tham mưu để có nhiều công trình có tính lưỡng dụng cao vừa đảm bảo quốc phòng- an ninh vừa thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh trong những năm tiếp theo.

Công tác xây dựng Đảng nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp trong lực lượng vũ trang đảm đương thực hiện tốt nhiệm vụ. Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, cần đặt ra mục tiêu chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để xây dựng một số đề án nhằm tăng cường thêm tiềm lực quân sự- quốc phòng trình cấp có thẩm quyền quyết định; công tác phối hợp, thống nhất hiệp đồng với các lực lượng vũ trang dự báo nắm bắt tình hình để khắc phục những hạn chế thời gian qua.Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất  đề án nhâ sự đại hội do Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự tỉnh khóa XI chuẩn bị.

Hồng Hà

Các tin khác