UBND tỉnh làm việc với Liên doanh các nhà đầu tư VSIP- Amata- Sumitomo

16:33, Thứ Ba, 16-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 16/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì buổi làm việc với Liên doanh các nhà đầu tư VSIP- Amata- Sumitomo về Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu Công nghiệp tại tỉnh Quảng Trị. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Tại buổi làm việc, đại diện Liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan hỗ trợ về công tác cắm mốc trên thực địa để tiến hành đo đạc địa chính; lập báo cáo đánh giá tác động môi trường; xem xét chấp thuận danh sách ngành nghề thu hút vào khu công nghiệp; hỗ trợ trong việc tham vấn cộng đồng cho Liên doanh VSIP-Amata-Sumitomo có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện dự án khu công nghiệp đô thị tại Quảng Trị.

Sau khi nghe ý kiến của các sở, ban, ngành, địa phương, phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận những nỗ lực của nhà đầu tư trong việc thúc đẩy triển khai dự án; đồng thời biểu dương sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành trong việc giúp nhà đầu tư tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc... tuy nhiên để dự án đạt tiến độ đề ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị, ngay sau phiên họp các sở, ban, ngành và nhà đầu tư cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện dự án, trong đó phân công trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban, ngành cũng như nhà đầu tư. Liên doanh các nhà đầu tư cần sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư để lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; các nhà đầu tư sớm hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi trường để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường; Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các nhà đầu tư sớm thành lập văn phòng tại Quảng Trị để giao dịch, giải quyết các công việc liên quan đến dự án.

Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan để hoàn thiện nội dung đề án trình các cấp có thẩm quyền; cùng với đó hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch 1/2.000 trên cơ sở tiếp thu những ý kiến đóng góp của các thành viên có mặt tại phiên họp. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan trong việc hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hồng Hà

Các tin khác