Hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

22:59, Thứ Tư, 24-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 24/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang cùng các Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, đến ngày 10/6/2020, 49/49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Đông Hà đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đảm bảo đúng tiến độ và nội dung theo kế hoạch đề ra.

Để chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Đông Hà lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban văn kiện đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, chương trình hành động…trình đại hội; tổ chức hội nghị tiếp thu ý kiến của các đơn vị, cá nhân liên quan để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các nội dung văn kiện đại hội.

Chủ đề đại hội là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng Đông Hà trở thành thành phố “xanh - giàu đẹp - văn minh”.

Về nhân sự, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đông Hà xây dựng đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 ủy viên Ban Chấp hành, bầu tại đại hội 40 ủy viên, khuyết 1 ủy viên để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố ngay sau đại hội; Ủy ban Kiểm tra 7 ủy viên, bầu tại đại hội 6 ủy viên, khuyết 1 ủy viên sẽ kiện toàn đủ số lượng sau đại hội. Cơ cấu nhân sự đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao việc thời gian qua thành phố Đông Hà đã thực hiện tốt nhiệm vụ kép là vừa phòng chống Covid - 19 vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp.

Đối với dự thảo báo cáo chính trị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng cơ bản thống nhất, tuy nhiên đề nghị Tiểu ban văn kiện cần chọn lọc ra những điểm cơ bản, những nét mới tiêu biểu của thành phố để làm sáng tỏ những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về chủ đề của đại hội, đối với thành tố “xây dựng Đông Hà trở thành thành phố “xanh- giàu đẹp -văn minh”, Bí thư Tỉnh ủy gợi mở nên chăng đặt lại mục tiêu là: Xây dựng thành phố Đông Hà trở thành thành phố thông minh, trong đó chất lượng cuộc sống của người dân phải được nâng lên, chất lượng phục vụ của cơ quan công quyền phải được cải thiện, giảm thiểu các chi phí phải được đảm bảo.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần làm rõ tầm nhìn, định hướng phát triển trong 5 năm tới của thành phố, xác định khâu đột phá là gì, dự báo Đông Hà sẽ trở thành một cực tăng trưởng của tỉnh để định hướng phát triển phù hợp. Nhấn mạnh đến vai trò của việc xây dựng nền kinh tế đô thị, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần dự báo những tác động và thay đổi cơ bản của thương mại dịch vụ sau ảnh hưởng của COVID - 19 và tác động của cách mạng công nghệ số đến nền kinh tế của thành phố, từ đó có các định hướng sát đúng hơn. Đối với công tác xây dựng Đảng, đề nghị trong nhiệm kỳ tới Đông Hà cần tập trung xây dựng nguồn nhân lực, bao gồm nhân lực lãnh đạo quản lý và lao động; quy tụ tập hợp cán bộ đảng viên cấp cao đang nghỉ hưu để tranh thủ trí tuệ, tâm huyết, đóng góp vào sự phát triển của thành phố.

Về thời gian đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất tổ chức trong 3 ngày, từ 6 - 8/7/2020.

Tiến Nhất

Các tin khác