Ngành giáo dục và đào tạo Quảng Trị biểu dương điển hình tiên tiến 5 năm (2015-2020)

9:5, Thứ Bảy, 27-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 26/6/2020, ngành giáo dục và đào tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Đại Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy đã đến dự.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, các phong trào thi đua của ngành giáo dục được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị diễn ra trong năm. Trọng tâm là phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt” được cụ thể hóa thành phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động; phong trào thi đua đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, phong trào “Xã hội hóa giáo dục”... Các phong trào thi đua đã đề ra được mục tiêu cụ thể, nội dung thi đua thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành, đó là triển khai thực hiện chủ đề trọng tâm theo từng năm học và thực hiện các cuộc vận động do Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. 

Việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua thực sự chuyển biến tích cực, góp phần khơi dậy lòng tự hào, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý trong toàn ngành.

Qua phong trào thi đua, chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường được nâng lên rõ rệt, tỉ lệ học sinh khá, giỏi về học lực ngày càng tăng, tỉ lệ học sinh yếu, kém đã giảm. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS bình quân 5 năm (2015 - 2019) đạt 99,62%. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT (THPT và GDTX) bình quân 5 năm (2015 - 2019) đạt 91,85%. Chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì vững chắc và có sự chuyển biến tích cực. Trong 5 năm qua, đã có hàng ngàn em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh ở cấp THCS và THPT; toàn tỉnh có 121 học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi văn hóa cấp quốc gia THPT. Nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi như giải Toán qua mạng Internet, trên máy tính Casio, các cuộc thi và sân chơi trí tuệ cấp quốc gia, đặc biệt có 2 học sinh giành ngôi quán quân và 1 học sinh đạt á quân chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia; có 5 học sinh đạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa, khoa học kỹ thuật cấp khu vực và quốc tế.

Hằng năm, toàn ngành có gần 1.250 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được các cấp công nhận, nhiều bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tự làm có ý nghĩa thực tiễn cao. Trong đó, nhiều đề tài được đưa vào áp dụng trong dạy học và quản lý nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường.

Phong trào thi đua trong ngành GD&ĐT đã tạo động lực mạnh mẽ, góp phần quan trọng phát triển toàn diện sự nghiệp GD&ĐT cả về quy mô, chất lượng và các điều kiện dạy học. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được lan tỏa trong cộng đồng.

Với sự nỗ lực phấn đấu và những thành tích đạt được, toàn ngành đã đón nhận nhiều phần thưởng cao quý: 13 đơn vị và 6 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động; 6 nhà giáo được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú; 15 đơn vị được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 10 tập thể và 36 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 97 tập thể được Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; hàng trăm tập thể và cá nhân được tặng kỷ niệm chương, Bằng khen của các Bộ, ngành và UBND tỉnh; đặc biệt trong Hội nghị hôm nay, có 27 tập thể và 88 cá nhân được bầu chọn, tuyên dương là điển hình tiên tiến ngành GD&ĐT giai đoạn 2015-2020…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chúc mừng những thành tích ngành giáo dục và đào tạo đạt được trong thời gian qua. Đồng thời biểu dương các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cần tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, người đứng đầu cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục đối với công tác thi đua, khen thưởng; Thủ trưởng các đơn vị, các nhà trường phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng; gắn trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể, trách nhiệm của người đứng đầu với kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. Tạo sự đồng sức, đồng lòng, đồng bộ giữa chuyên môn và các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức, duy trì các phong trào thi đua một cách thường xuyên, liên tục đặt dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong các đơn vị, trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước, yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và hội nhập quốc tế.

Tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức đổi mới công tác thi đua khen thưởng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong ngành Giáo dục, nhất là phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện các cuộc vận động lớn do Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động. Triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, của đơn vị làm nội dung phong trào thi đua của từng giai đoạn cụ thể, thường xuyên, liên tục, tạo động lực phát triển đối với tập thể, cá nhân. Lấy chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giảng dạy, học tập làm tiêu chuẩn phấn đấu, là thước đo để đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng.

Tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền về những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhất là các nhân tố mới, để cổ vũ, nêu gương, nhân rộng trong xã hội, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong Ngành và từng cơ quan, đơn vị. Qua đó, phát triển, cổ vũ mạnh mẽ các phong trào thi đua.

Kết hợp tốt thi đua với khen thưởng, bảo đảm giải quyết hài hòa giữa động viên tinh thần với khuyến khích lợi ích vật chất, tạo động lực kích thích lao động sáng tạo, hăng say học tập đối với đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và học sinh trong toàn ngành.

Hội nghị đã biểu dương, tôn vinh 27 tập thể và 88 cá nhân là điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của ngành GD&ĐT tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Dịp này, 3 cá nhân của ngành GD&ĐT tỉnh vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; 1 cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Giám đốc Sở GD&ĐT tặng giấy khen. 

Hồng Hà

 

Các tin khác