Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng kiểm tra vị trí xả nước thải đổ ra sông Vĩnh Phước

1:38, Thứ Ba, 28-7-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 27/7/2020, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã đi kiểm tra thực địa vị trí xả nước thải của Khu Công nghiệp (KCN) Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đổ ra sông Vĩnh Phước để có hướng xử lý đảm bảo nguồn nước cung cấp cho TP. Đông Hà.

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tại nơi nước thải từ KCN Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đổ ra khe Mụ Lén

Sông Vĩnh Phước là nơi cung cấp nước cho nhà máy nước Tân Lương (thuộc Xí nghiệp nước sạch Đông Hà), phục vụ nước sinh hoạt cho 30.000 hộ dân TP.Đông Hà.

Nước thải của khu vực Nam Đông Hà đổ vào sông Vĩnh Phước qua khe Mụ Lén chủ yếu bao gồm nước thải của KCN Nam Đông Hà và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, tổng lượng nước thải tối đa khoảng 750 m3/ngày đêm. Các cơ sở có phát sinh nước thải khác đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định.

Kết quả quan trắc chất lượng môi trường 6 tháng đầu năm 2020 cho thấy, tại điểm thoát nước tập trung của Khu Công nghiệp Nam Đông Hà, hầu hết các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 40:2011/BNTMT (Cột B).

Khe Mụ Lén là một khe nước tự nhiên bắt nguồn từ KCN Nam Đông Hà đến sông Vĩnh Phước khoảng 880m. Mực nước trong khe được bổ sung bằng nguồn nước mưa chảy tràn từ các khu vực xung quanh và mực nước được duy trì ở mức ổn định bằng việc thông với sông Vĩnh Phước tại vị trí cách trạm bơm cấp nước cho sản xuất nông nghiệp trên sông Vĩnh Phước khoảng 150m về phía hạ lưu, cách đập ngăn mặn Vĩnh Phước khoảng 1km về thượng lưu.

Để khắc phục tình hình thiếu nước sinh hoạt do nắng hạn kéo dài, Công ty nước sạch Quảng Trị đã được cấp bổ sung nguồn nước sinh hoạt từ hồ Ái tử vào hạ lưu sông Vĩnh Phước. Tuy nhiên, vị trí bổ sung nước nằm ở hạ nguồn của sông Vĩnh Phước, cách điểm tiếp nhận nước thải của KCN Nam Đông Hà từ Khe Mụ Lén khoảng 800m về phía hạ lưu. Nếu không có phương án điều chỉnh vị trí và hướng thoát nước thải từ KCN Nam Đông Hà thì khả năng gây ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt hoàn toàn có thể xảy ra.

Từ thực tế đó, Sở TN&MT Quảng Trị đề xuất các phương án thoát nước thải mùa khô cho khu vực Nam Đông Hà: phương án 1 là thoát nước qua đập ngăn mặn sông Vĩnh Phước bằng cách xây dựng một đập ngăn để tích nước và một trạm bơm tại điểm hợp lưu để bơm nước thải theo đường ống dài khoảng 1 km dọc theo bờ sông Vĩnh Phước đổ về phía hạ lưu đập ngăn mặn.

Phương án 2 sẽ thoát nước theo kênh thủy lợi đổ về sông Thạch Hãn bằng cách xây dựng một trạm bơm tại điểm giao cắt của Khe Mụ Lén và kênh thủy lợi. Theo đánh giá của Sở TN&MT việc hòa chung nguồn nước thải khu vực Nam Đông Hà vào nguồn nước thủy lợi của Trạm bơm Vĩnh Phước vẫn đạt yêu cầu dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi. Do đó đây cũng là phương án khả thi cân nhắc thực hiện.

Đoàn kiểm tra khu vực nơi nước thải từ khe Mụ Lén đổ ra sông Vĩnh Phước

Tại chuyến kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng cho rằng: Theo nguyên lý tự nhiên, nước thải đổ ra sông, sau đó dùng để xử lý, cấp nước sinh hoạt cho nhân dân thì ít nhiều sẽ có ảnh hưởng, người dân lo lắng cho sức khoẻ là đúng.

Trên cơ sở đề xuất giải pháp xử lý của các ngành liên quan, UBND tỉnh giao Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị trước mắt đặt trạm bơm hút nước thải từ khe Mụ Lén đưa lên kênh thủy lợi của phường Đông Lương để phục vụ tưới tiêu. Chậm nhất đến ngày 30/7 các đơn vị phải hoàn thành việc chặn dòng nước thải.

Về lâu dài, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị cần khảo sát tuyến, lên phương án đưa nước từ Hồ Ái Tử về sông Vĩnh Phước theo đường an toàn, hoặc đưa nước thải tại khe Mụ Lén về hạ lưu đập ngăn mặn Vĩnh Phước.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo nguồn nước xả thải ra môi trường. Sở TN&MT, Công ty cổ phần Nước sạch Quảng Trị tăng cường quan trắc, công bố kết quả công khai cho người dân được biết.

Tiến Nhất

Các tin khác