Tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị

10:53, Thứ Năm, 30-7-2020

Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị cập nhật Công văn số 2272-CV/TU, ngày 28/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025

(kèm theo Công văn số 2272 và Dự thảo báo cáo chính trị)

  

Các tin khác