Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thứ 44

8:7, Thứ Bảy, 5-9-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 4/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thứ 44 để rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 16; xem xét kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trần Huy chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khoá VII diễn ra trong 02 ngày (ngày 22 và ngày ngày 23/7/2020), cho ý kiến vào 37 báo cáo, tờ trình, đề án và thông qua 18 nghị quyết.

Công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chu đáo; công tác chuẩn bị các báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo quy trình thủ tục của các quy định hiện hành. HĐND tỉnh tiếp tục tổ chức thành công kỳ họp không giấy từ việc nhận tài liệu đến việc thông qua các nghị quyết bằng hình bấm nút. Chất lượng các đề án đã được cải thiện tích cực, kịp thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh tổ chức  tiếp xúc cử tri tại 39 điểm. Tại kỳ họp này, các ban HĐND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong phương pháp làm việc với các cơ quan, đơn vị. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình kỳ họp được đánh giá đạt chất lượng tốt, thể hiện quan điểm, chính kiến đối với các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình. Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển KTXH tại địa phương. Hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn sôi nổi, tập trung. Công tác tuyên truyền nội dung kỳ họp đạt hiệu quả cao.

Về kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa VII dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9/2020. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến về các tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh đề nghị bổ sung một số hạng mục công trình thuộc dự án cơ sở hạ tầng khu dịch vụ- du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải; việc chấp thuận thu hồi đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sử dụng vào các mục đích khác để thực hiện các dự án phát sinh trong năm 2020 thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh; Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án khắc phục sạt lở đê biến Vĩnh Thái; báo cáo Kế hoạch đầu tư công năm 2021 lần 1; cũng tại Kỳ họp lần thứ 17, HĐND tỉnh sẽ tiến hành miễn nhiệm và bầu các chức danh do HĐND tỉnh bầu cùng một số nội dung quan trọng khác.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh lần sau.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đại biểu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh, kỳ họp thứ 16 đã được thực hiện nghiêm túc, chu đáo với sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực của Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành chuyên môn của UBND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan hữu quan. Bên cạnh đó, đồng chí chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong kỳ họp, trên cơ sở đó nhìn nhận những nguyên nhân, tồn tại để rút ra bài học kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo được chất lượng hơn.

Liên quan đến kỳ họp thứ 17, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh và các ngành liên quan chuẩn bị sớm các tờ trình, báo cáo, đề án liên quan đảm bảo trình tự theo quy định. Các Ban HĐND tỉnh có kế hoạch khảo sát, thẩm tra các đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết trước khi trình ra kỳ họp. Đối với các bộ phận chuyên môn của HĐND tỉnh cần chuẩn bị kỹ các tờ trình, hồ sơ, thủ tục miễn nhiệm và bầu các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Văn phòng HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17, trình Thường trực HĐND xem xét, quyết định.

Hồng Hà

Các tin khác