Tỉnh Quảng Trị có Bí thư Tỉnh uỷ nhiệm kỳ mới

10:2, Thứ Sáu, 16-10-2020

(Web Quảng Trị) Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Lê Quang Tùng, Uỷ viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị.

Trước đó, chiều 15/10/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị. Theo đó, từ 57 đồng chí đề cử trong danh sách, đại hội đã bầu 51 đồng chí vào Ban chấp hành.

Tại hội nghị lần thứ nhất của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ và các chức danh chủ chốt gồm: Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Đồng chí Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 

Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị và đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị  tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Hồ Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu gồm 17 đồng chí chính thức và 2 đồng chí là đại biểu dự khuyết dự đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Sau đây là danh sách chi tiết:

Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025

Số thứ tự

Họ và tên

1

Trần Xuân Anh

2

Trần Văn Bến

3

Đỗ Văn Bình

4

Lê Quang Chiến

5

Ngô Quang Chiến

6

Võ Viết Cường

7

Lê Tiến Dũng

8

Nguyễn Hữu Đàn

9

Hà Sỹ Đồng

10

Nguyễn Đức Đồng

11

Hồ Thị Thu Hằng

12

Hồ Xuân Hòe

13

Lê Nguyên Hồng

14

Nguyễn Trần Huy

15

Đào Mạnh Hùng

16

Đỗ Văn Hùng

17

Trần Hữu Hùng

18

Võ Văn Hưng

19

Lê Thị Hương

20

Lê Thị Lan Hương

21

Nguyễn Trường Khoa

22

Nguyễn Trí Kiên

23

Văn Ngọc Lãm

24

Trần Ngọc Lân

25

Nguyễn Thế Lập

26

Đỗ Thị Lý

27

Phạm Ngọc Minh

28

Hoàng Nam

29

Hồ Đại Nam

30

Nguyễn Hoài Nam

31

Phan Văn Phụng

32

Lê Văn Phương

33

Lê Hồng Quang

34

Nguyễn Đăng Quang

35

Trần Nhật Quang

36

Lê Thế Quảng

37

Trần Văn Quảng

38

Nguyễn Tăng

39

Lê Thị Thanh

40

Nguyễn Văn Thanh

41

Hoàng Đức Thắng

42

Nguyễn Chiến Thắng

43

Trần Thị Thu

44

Lê Đức Tiến

45

Trương Chí Trung

46

Nguyễn Trí Tuân

47

Lê Minh Tuấn

48

Lê Quang Tùng

49

Trương Đức Tứ

50

Ly Kiều Vân

51

Nguyễn Khánh Vũ

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2020 – 2025

Số thứ tự

Họ và tên

1

Lê Quang Chiến

2

Nguyễn Hữu Đàn

3

Hà Sỹ Đồng

4

Hồ Thị Thu Hằng

5

Đào Mạnh Hùng

6

Võ Văn Hưng

7

Lê Thị Lan Hương

8

Hồ Đại Nam

9

Phan Văn Phụng

10

Nguyễn Đăng Quang

11

Nguyễn Văn Thanh

12

Hoàng Đức Thắng

13

Nguyễn Chiến Thắng

14

Lê Quang Tùng

15

Ly Kiều Vân

Danh sách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025

Số thứ tự

Họ và tên

1

Hồ Thị Thu Hằng- Chủ nhiệm UBKT

2

Trần Thanh Đảm

3

Nguyễn Văn Đăng

4

Bùi Phước Cẩn

5

Nguyễn Trí Kiên

6

Hoàng Quốc Long

7

Nguyễn Minh Long

8

Nguyễn Hoài Nam

9

Phan Văn Phụng

10

Phan Minh Thành

11

Nguyễn Thị Yến

Danh sách Đoàn đại biểu đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020– 2025

Số thứ tự

Họ và tên

1

Lê Quang Chiến

2

Nguyễn Hữu Đàn

3

Hà Sỹ Đồng

4

Hồ Thị Thu Hằng

5

Đào Mạnh Hùng

6

Võ Văn Hưng

7

Lê Thị Lan Hương

8

Hoàng Nam

9

Hồ Đại Nam

10

Phan Văn Phụng

11

Nguyễn Đăng Quang

12

Trần Văn Quảng

13

Lê Thị Thanh

14

Nguyễn Văn Thanh

15

Hoàng Đức Thắng

16

Nguyễn Trí Tuân

17

Ly Kiều Vân

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác