Giải quyết các vướng mắc về đầu tư các dự án phát triển trung tâm logistics và ICD tại Quảng Trị

23:31, Thứ Năm, 19-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 19/11/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan để giải quyết vướng mắc về đầu tư các dự án phát triển trung tâm logistic và ICD tại Quảng Trị.

Báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cho biết, theo quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị giai đoạn I được phê duyệt tại Quyết định số 2227 ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh, đất khu vực hỗ trợ phát triển cảng biển (logistic…) được quy hoạch là 119,4 ha. Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 3/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2025 và Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, phương án quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung: “Hành lang kinh tế Đường 9: 1 trung tâm hạng II có quy mô tối thiểu 10 ha đến năm 2020 và trên 20 ha đến năm 2030”.

Hiện có nhiều nhà đầu tư quan tâm đầu tư về dịch vụ logistic tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Ngoài dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistic Khu kinh tế Đông Nam của Công ty Cổ phần ICD Đông Nam được UBND tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư, các dự án: Kho bãi trung chuyển phục vụ logistic Hùng Đạt của Công ty Cổ phần Vận tải Hùng Đạt (diện tích 9,94 ha); Trung tâm Kho vận và Phi thuế quan Đông Nam Quảng Trị của Công ty Cổ phần Đầu tư GMIG Quảng Trị (diện tích 111,7 ha) chưa được quyết định chủ trương đầu tư để triển khai dự án do chưa phù hợp với quy hoạch trung tâm logistic được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1012.

Theo quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 20 ngày 18/7/2013, có quy hoạch 3 trung tâm logistic cấp tỉnh gồm: Trung tâm logistic tại huyện Hải Lăng, Trung tâm logistic tại huyện Gio Linh, Trung tâm logistic tại huyện Hướng Hóa. Trong đó, quy hoạch Trung tâm logistic huyện Hải Lăng tại khu vực xã Hải Ba hoặc Hải An với diện tích 25 ha. Hiện nay, tại địa bàn huyện Hải Lăng có 1 trung tâm logistic là dự án Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistic Khu kinh tế Đông Nam của Công ty Cổ phần ICD Đông Nam được UBND tỉnh có quyết định chủ trương đầu tư, diện tích 71,77 ha (trong đó diện tích đất quy hoạch logistic 21,93 ha). Do vậy diện tích quy hoạch logistic còn lại là 3,07 ha…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến nhấn mạnh, tỉnh sẽ tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa các nhà đầu tư khi đầu tư vào lĩnh vực phát triển dịch vụ logistic, nhất là tại Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Công thương nghiên cứu lại các quy hoạch theo định hướng hình thành các trung tâm logistic của Khu kinh tế Đông Nam. Các sở, ngành liên quan nghiên cứu, đánh giá nhu cầu của Khu kinh tế Đông Nam để tìm hướng phát triển dịch vụ logistic.

Tiến Nhất

Các tin khác