UBND tỉnh Quảng Trị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

20:11, Thứ Hai, 11-1-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 11/1/2021, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Đồng chí Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hoàng Đức Thắng, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Lê Quang Chiến, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, bann ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, tỉnh Quảng Trị đã xác định chủ đề năm là: “Hành động quyết liệt - Về đích toàn diện - Tạo đà bứt phá” nhằm quyết tâm thực hiện hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo đà phát triển trong nhiệm kỳ tới.

Đã có 16/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020  tăng 3,51% so với năm 2019 (năm 2019 tăng 7,91%). Mặc dù là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng vẫn cao hơn so với bình quân chung của cả nước cũng như so với một số tỉnh trong vùng Trung bộ và Duyên hải miền Trung (tỉnh Thừa Thiên Huế đạt 2%; Quảng Bình đạt 2,6%; Hà Tĩnh đạt 1%,…). GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành ước đạt 53,51 triệu đồng, mặc dù thấp hơn so với mục tiêu đề ra nhưng vẫn tăng 7,02% so với năm 2019. Đặc biệt thu ngân sách đạt 3.655,6 tỷ đồng/DT 3.400 tỷ đồng, đạt 108% dự toán địa phương và 131% dự toán Trung ương, bằng 112% cùng kỳ năm 2019 , trong đó thu nội địa đạt 109% dự toán địa phương là một kết quả rất đáng ghi nhận trong bối cảnh đầy khó khăn của năm 2020.

Trong điều kiện khó khăn, cả hệ thống chính trị cũng đã vào cuộc với quyết tâm cao, tập trung tháo gỡ kịp thời các vướng mắc, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Nhờ vậy, tổng vốn đầu tư toàn xã hội (giá hiện hành) ước tính đạt 19.040,9 tỷ đồng, tăng 15,01% so với năm trước; huy động vốn trên địa bàn đạt 25.569 tỷ đồng, tăng 11,96% so với cuối năm 2019; Tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 36.073 tỷ đồng, tăng 0,44%; nợ xấu chiếm 1,59% tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng chính sách xã hội được triển khai hiệu quả với tổng dư nợ cho vay đến ngày 31/10/2020 là 3.014 tỷ đồng, tăng 14,82% so với năm 2019. Trong năm 2020, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 70 dự án với tổng vốn đăng ký là 27.072,07 tỷ đồng. Tổ chức vận động 08 dự án ODA với tổng vốn đầu tư là 4.658 tỷ đồng; vận động và tiếp nhận 76 dự án, phi dự án viện trợ mới từ các tổ chức các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài với tổng giá trị cam kết đạt trên 55,4 triệu USD;

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu KHXH năm 2021 và hướng dẫn thực hiện; Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ; Kết luận của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phát triển KTXH năm 2021; Một số nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch tỉnh. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày đề án khôi phục phát triển sản xuất nông nghiệp sau thiên tai; Tổng kết, nhân rộng nhằm phát huy hiệu quả các mô hình nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Giám đốc Sở Công Thương trình bày các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ đối với 15 dự án điện gió đang triển khai xây dựng và 14 dự án điện gió đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch điện VII để triển khai thực hiện dự án và hòa lưới điện quốc gia trước ngày 30/11/2021; Giải pháp cụ thể thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ năm 2021. Bên cạnh đó, hội nghị cũng nghe  Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông trình bày một số nhiệm vụ, giải pháp và đề án liên quan…

Hội nghị cũng đã nghe một số ý kiến phát biểu của các đại biểu, các ngành, đơn vị, địa phương đóng góp vào các giải pháp phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh nhà năm 2021.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng nhấn mạnh: Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Mục tiêu chính của năm là tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và xây dựng chính quyền địa phương 03 cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tinh thần chung là phải chủ động, tích cựcnăng động, sáng tạo, quyết liệt ngay trong những ngày đầu, tháng đầu để phấn đấu đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2020.

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị các ngành, địa phương cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tạo chuyển biến ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ. Tập trung triển khai lập Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các cấp, các ngành nghiêm túc rà soát và thực hiện các chương trình, dự án trọng tâm, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ, hiện thực hóa các công trình, dự án trọng điểm, nhất là các dự án đã được lựa chọn trong dịp kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 về tăng cường phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Cọi việc phòng chống covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm 2021.

Tiếp tục đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu phát triển các mô hình kinh tế mới, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế số... đem lại hiệu quả cao hơn, năng suất cao hơn và nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh hoạt động thương mại - dịch vụ, hỗ trợ phát triển thương mại miền núi, biên giới, trong đó, chú trọng rà soát đánh giá các cơ chế chính sách và đưa các giải pháp thúc đẩy các hoạt động thương mại biên giới; nâng cao chất lượng, hiệu quả các ngành dịch vụ; Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là phân bổ và sử dụng vốn đầu tư công; tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công theo hướng tập trung các dự án hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, tiến độ thực hiện và triển khai các dự án trọng điểm, động lực đã được xác định, nhất là tại Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.  Đảm bảo cân đối thu - chi ngân sách nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nuôi dưỡng và phát triển các nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực thuế, đất đai, đầu tư, xây dựng… tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo trợ xã hội; phát huy hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  Hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả đối với người lao động, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên - môi trường, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là trong các dịp tổ chức các sự kiện quan trọng của cả nước và của tỉnh; tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước và kế hoạch tổ chức hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 - 01/5/2022).

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, mạng xã hội. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh; Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

                                     Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác