Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2021

7:16, Thứ Tư, 13-1-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 12/1/2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước các khu công nghiệp (KCN), khu kinh tế (KKT) và các nhiệm vụ trọng tâm khác. Trong đó nổi bật là có 26 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 12.330 tỉ đồng, đạt 216% so với kế hoạch, tăng 70% so với năm 2019. Lũy kế đến nay tại các KCN, KKT có 172 dự án đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 97.404 tỉ đồng, trong đó có 108 dự án đã đi vào hoạt động.

Năm 2020, doanh thu các từ dự án đầu tư tại KCN, KKT ước đạt 4.500 tỉ đồng, nộp ngân sách ước đạt 350 tỉ đồng; tổng số lao động tại các KCN, KKT vẫn duy trì ở số lượng 7.000 người. Các công tác quản lý tài nguyên và môi trường, quản lý quy hoạch và xây dựng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các KCN, KKT…được quan tâm thực hiện có hiệu quả.

 Năm 2021, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đề ra các chỉ tiêu cần thực hiện như: Phấn đấu có 12-15 dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, 3-5 dự án khởi công xây dựng mới và 3-5 dự án hoàn thành đưa vào hoạt động…, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoạt động quảng bá, xúc tiến đầu tư vào các KCN, KKT, nhất là KKT Đông Nam Quảng Trị. Đôn đốc, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm đã khởi công, tập trung nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng KCN, KKT.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng lưu ý Ban Quản lý KKT tỉnh cần đẩy mạnh triển khai thực hiện các dự án trọng điểm như: Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, Khu công nghiệp Quảng Trị, các dự án đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành tại KKT Đông Nam.

Đổi mới cách tiếp cận để thực hiện quảng bá hiệu quả việc thu hút các dự án đầu tư vào KKT Đông Nam, làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu cho UBND tỉnh các chủ trương, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh nhằm tăng cường thu hút đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới.

Tiến Nhất

Các tin khác