Câu lạc bộ Đường 9 gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu 2021

8:21, Thứ Sáu, 19-2-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 18/2/2021, Câu lạc bộ Đường 9 tổ chức gặp mặt đầu Xuân Tân Sửu 2021. Dự buổi gặp mặt có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang đã thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nét chính về kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2020.

Theo đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến 1/2/2021, diễn ra trong bối cảnh đất nước ta đạt được nhiều thành tựu quan trọng sau 35 năm đổi mới toàn diện. Sau hơn 07 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, Nhân dân và đất nước, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, kết thúc sớm hơn gần 02 ngày so với kế hoạch. Tham dự Đại hội XIII có 1.587 đại biểu đại diện cho trên 5,1 triệu đảng viên cả nước. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, đất nước và dân tộc, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ, điểm nhấn quan trọng trong các văn kiện Đại hội XIII là xác định tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ hoạch định đường lối phát triển đến năm 2025 mà còn hoạch định tầm nhìn đến năm 2030 và 2045. Đại hội xác định 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước trong thời kỳ 2021-2030, cụ thể hóa ở hệ thống 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và bổ sung nội hàm của 3 đột phá chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII có tâm, có tầm, gánh vác được trọng trách lãnh đạo đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới. Thành công của Đại hội là cơ sở rất quan trọng, để toàn Đảng, toàn dân có tâm thế bước vào một giai đoạn phát triển mới, với những thành công cho nhiệm kỳ mới.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đăng Quang cũng thông tin một số nét chính về kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được trong năm 2020, qua đó giúp các thành viên của Câu lạc bộ Đường 9 có thêm nhiều thông tin, góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, đưa đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước và Chính quyền địa phương vào đời sống nhân dân.

Nhân dịp đầu Xuân, đồng chí Nguyễn Đăng Quang gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Chủ nhiệm và toàn thể hội viên Câu lạc bộ Đường 9; đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các hội viên Câu lạc bộ Đường 9 tiếp tục đồng hành với tỉnh để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Dịp này, Câu lạc bộ Đường 9 đã tổ chức mừng thọ cho các hội viên cao tuổi và tổ chức kết nạp thêm hội viên mới.

Hồng Hà

Các tin khác