Họp Ban chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị

16:42, Thứ Tư, 31-3-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 31/3/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp  Ban chỉ đạo chính quyền điện tử tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện hoạt động năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật về ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ triển khai chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số. Xây dựng, phát triển chính quyền điện tử bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa ứng dụng CNTT với cải cách hành chính, đổi mới lề lối, phương thức làm việc phục vụ người dân và doanh nghiệp, thực hiện chuyển đổi số quốc gia hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo triển khai xây dựng hệ thống hội nghị truyền hình cấp tỉnh với 1 điểm cầu trung tâm được triển khai tại Văn phòng UBND tỉnh và 9 điểm cầu cấp huyện (trừ huyện đảo Cồn Cỏ).

Triển khai thí điểm Trung tâm Giám sát điều hành an toàn an ninh mạng (SOC) tỉnh và chia sẻ dữ liệu mã độc, an toàn thông tin mạng tỉnh lên Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia nhằm đảm bảo an toàn thông tin cho chuyển đổi số. Đến nay, toàn tỉnh có 784 tổ chức và 2.313 cá nhân được cấp chữ ký số chuyên dùng nhằm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và gửi nhận văn bản qua mạng. Về triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, đã có 7/11 dự án thành phần thuộc dự án được chỉ đạo triển khai thực hiện...

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các thành viên BCĐ cần đánh giá lại hiệu quả triển khai sử dụng các ứng dụng CNTT, các phần mềm phục vụ chuyên môn; rà soát để hoàn thiện các cơ sở pháp lý của việc thực hiện chuyển đổi số. Đẩy mạnh việc ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động nội bộ các cơ quan nhà nước gắn với công tác cải cách và hiện đại hóa nền hành chính. Ưu tiên các thiết lập các ứng dụng CNTT tập trung vào việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp làm trọng tâm để phục vụ ngày càng tốt hơn. Chú trọng việc triển khai nền tảng chia sẻ, tích hợp cơ sở dữ liệu dùng chung giữa các đơn vị sở ngành nhưng vẫn đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh, việc triển khai hiệu quả xây dựng chính quyền điện tử, hướng đến hướng đến chính quyền số và phát triển đô thị thông minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo phụ thuộc rất nhiều vào nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong đó vai trò của người đứng đầu các đơn vị, địa phương có ý nghĩa quan trọng. Do đó, người đứng đầu phải chủ động nêu gương, đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành cũng như tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai ứng dụng và phát triển CNTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương…

Tiến Nhất

Các tin khác