Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đông Hà

6:2, Thứ Sáu, 2-4-2021

(Web Quảng Trị) Chiều 1/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đông Hà về các nội dung liên quan đến xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Lê Quang Tùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU về xây dựng và phát triển thành phố Đông Hà đến năm 2020 trở thành đô thị loại II, đến nay thành phố Đông Hà đã đạt được nhiều thành tựu cơ bản trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nâng cao đời sồng nhân dân, tạo tiền đề cơ bản, vững chắc để Đông Hà trở thành đô thị loại II.

Trong giai đoạn 2013-2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thành phố là 21.108 tỷ đồng; ngoài nguồn vốn từ ngân sách, thành phố còn thu hút nhiều nguồn vốn ngoài ngân sách như vốn vay ODA, nguồn vốn xã hội hóa để triển khai các dự án trọng điểm về phát triển đô thị.

Điểm nổi bật về kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, tăng bình quân 12%/năm, riêng năm 2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 7,48% so với năm 2019. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng cơ cấu ngành thương mại dịch vụ là lĩnh vực mũi nhọn, xương sống của nền kinh tế; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là lĩnh vực trọng điểm, tạo động lực phát triển nền kinh tế toàn thành phố và nông nghiệp phát triển theo hướng phục vụ đô thị. Tổng thu ngân sách trên địa bàn giai đoạn 2013-2019 đạt 2.678 tỷ đồng, tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn bình quân hàng năm tăng 12,32%/năm.

Các lĩnh vực văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông được quan tâm; gắn các hoạt động với các phong trào, cuộc vận động và thực hiện các chủ đề năm của thành phố, từ đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác xây dựng Đảng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và đạo đức đã được Đảng bộ thành phố quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, hiện nay thành phố Đông Hà vẫn còn 9 chỉ tiêu chưa đạt được như Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND, ngày 31/5/2013 của HĐND tỉnh đã đề ra đó là: giá trị bình quân thu nhập đầu người (GDP); tỷ lệ hộ nghèo; tỷ lệ tăng dân số; mật độ dân số khu vực nội thành đến năm 2020; lao động trong độ tuổi lao động; mật độ cống thoát nước chính khu vực nội thị; xây dựng nhà máy xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, nhà tang lễ ở khu vực nội thành; tỷ lệ tuyến phố văn minh và thu ngân sách trên địa bàn.

Đối chiếu kết quả thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn được quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/NQ-UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị, đến nay, Đông Hà có 45/52 chỉ tiêu đạt tiêu chí đô thị loại II, tổng điểm đánh giá đạt 83,57/100 điểm.

Đặc biệt, việc thành phố Đông Hà chưa thể trở thành đô thị loại II trong năm 2020, như mục tiêu đề ra của Nghị quyết 02 do có 02 tiêu chí chưa đạt là tổng dân số toàn đô thị và mật độ dân số.

Bên cạnh việc xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ thành phố đến cơ sở;  Chỉ đạo tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, Bí thư Thành uỷ Nguyễn Chiến Thắng cũng đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tiến hành tổng kết 7 năm thực hiện Nghị quyết số 02/TU giai đoạn 2013-2020; Có giải pháp lãnh đạo tạo đột phá mới để mở rộng không gian phát triển thành phố Đông Hà phù hợp với định hướng điều chỉnh quy hoạch chung, nhất là phát triển đô thị về phía Bắc và phía Đông hướng biển theo trục liên kết với các đô thị ven biển và khu kinh tế Đông Nam của tỉnh, tạo ra động lực, sinh lực mới cho Thành phố phát triển nhanh, mạnh hơn. Chỉ đạo rà soát, tích hợp các cơ chế, chính sách hiện có; nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh cơ chế, chính sách đặc thù đủ mạnh cho thành phố theo phương châm: Phân cấp, phân quyền, tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm để Thành phố chủ động, năng động bứt phá đi lên. Chủ trương ưu tiên tăng cường nguồn lực để giải quyết những vấn đề bức thiết, hoàn thành các tiêu chí của đô thị loại II, xứng tầm là đô thị tỉnh lỵ, trung tâm kinh tế động lực của tỉnh. Có chủ trương phân bổ biên chế xây dựng chính quyền đô thị; tập trung kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực, ổn định đội ngũ cán bộ chủ chốt để có điều kiện triển khai thực hiện chiến lược, nhiệm vụ phát triển thành phố trước mắt cũng như trong dài hạn.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố và cho rằng Đông Hà xứng đáng là Trung tâm tỉnh lỵ của tỉnh Quảng Trị. Đông Hà vẫn có nhiều hạn chế mang tính thời điểm nhưng Đông Hà có quyền tự hào về một thành phố đáng sống. Xác định điều đó để có những giải pháp phù hợp trong chỉ đạo điều hành, từng bước kiến tạo thành phố thông minh, thân thiện và đáng sống.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá cao năng lực của tập thể cán bộ lãnh đạo thành phố với hàm lượng chất xám cao, có thể đưa thành phố phát triển, trở thành bệ đỡ cốt lõi cho sự phát triển của cả tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng cho rằng, với những nổ lực và kỳ vọng đến năm 2026, Quảng Trị có mức phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước, là tự cân đối được thu chi ngân sách. Nhưng cùng với các địa phương khác, thành phố Đông Hà cần hướng đến mục tiêu, không những tự cân đối được thu chi thường xuyên mà còn cần hướng đến cân đối được thu chi trong đầu tư phát triển.

Hiện tại, thành phố có những cơ hội về tiềm năng lợi thế nhưng chưa có định hướng cao để phát triển. Vì vậy Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng đề nghị lãnh đạo tỉnh thống nhất cho Đông Hà cơ chế tăng cường sự phân cấp mạnh hơn, tự chủ mạnh hơn để chủ động hơn trong đầu tư phát triển. Nên tập trung các nguồn vốn ODA đầu tư cho Đông Hà để nơi đây phát triển đúng tầm của thành phố thủ phủ.

Tuy nhiên, Thành phố cần xây dựng cơ chế chính sách đặc biệt thu hút đầu tư trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội. Cần ban hành cơ chế hợp tác công tư để khuyến khích khu vực tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Hiện nay tỉnh đang triển khai công tác lập quy hoạch tỉnh tích hợp với quy hoạch các địa phương và thuê tư vấn nước ngoài cùng thực hiện để quy hoạch có tầm nhìn bao quát nhất, hiệu quả nhất phục vụ cho chiến lược dài hạn. Vì vậy, thành phố Đông Hà cũng cần nghiên cứu để đề ra chiến lược phát triển phù hợp, không chỉ đối với địa bàn thành phố mà cần có tính liên kết với các địa phương, vùng miền khác.

Bí thư Tỉnh uỷ Lê Quang Tùng cũng yêu cầu cán bộ công chức, viên chức thành phố Đông Hà cần nổ lực hướng đến chính quyền điện tử,  nổ lực hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, tạo nên một chính quyền thân thiện, hiệu quả, góp phần nâng cao chỉ số cạnh tranh PCI, tạo nên một thành phố thông minh, thân thiện và đáng sống.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác