Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Trị họp phiên thứ tư

20:1, Thứ Ba, 20-4-2021

(Web Quảng Trị) Chiều 20/4/2021, các đồng chí: Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên họp thứ tư, Ủy ban bầu cử tỉnh để nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

https://mail.google.com/mail/u/0/images/cleardot.gif

Tham dự phiên họp còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh.

Việc triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn luôn được thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ ở tất cả các nội dung. Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Trị đã ấn định, công bố đơn vị bầu cử và phân bổ số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử đang được các ngành, địa phương tích cực thực hiện. Công tác tuyên truyền bầu cử được tổ chức thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát kế hoạch và phù hợp với tình hình dịch Covid-19. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh ổn định.

Báo cáo từ UBMTTQVN tỉnh cho biết, hội nghị hiệp thương lần 3 được tổ chức ngày 16/4/2021 thống nhất biểu quyết thông qua 8 vị đủ tiêu chuẩn để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu quốc hội khoá XV, trong đó, trình độ thạc sỹ 3/8 người, chiếm 25%; đại học 6/8 người, 75%. 

Hội nghị cũng thống nhất biểu quyết thông qua 85 vị đủ tiêu chuẩn để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn để bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khoá VIII nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó, thành phần chuyên trách Đảng 34 người; Chính quyền 22 người; chuyên trách Mặt trận 7 người; tổ chức thành viên của Mặt trận 16 người; doanh nghiệp 5 người; tôn giáo 1 người.

Đại biểu HĐND cấp huyện có 483 người ứng cử; đại biểu HĐND cấp xã có 5.337 người ứng cử.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh và các tiểu ban giúp việc của Ủy ban bầu cử tỉnh phát huy tinh thần, trách nhiệm cao nhất, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ được giao; tăng cường công tác hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ những khó khăn nảy sinh trong thực tiễn, đặc biệt ở cấp xã, đảm bảo chặt chẽ các bước.  

Đồng thời lưu ý các địa phương đẩy nhanh tiến độ rà soát, niêm yết danh sách cử tri đúng tiến độ, chính xác; đặc biệt là kiểm tra kỹ số lượng cử tri tại mỗi đơn vị bầu cử, bảo đảm đúng theo quy định để đảm bảo quyền lợi cử tri gắn với an toàn phòng dịch.

Các thành viên Ủy ban bầu cử tỉnh, các cấp, ngành, các địa phương tiếp tục chỉ đạo sát sao công tác bầu cử, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch của Trung ương, của tỉnh. Các sở, ban ngành, hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 trong thời gian chuẩn bị và ngày diễn ra bầu cử.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác