Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa VIII, Nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

14:29, Thứ Năm, 22-4-2021

 File chi tiết đính kèm tại đây

Các tin khác